Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Utopi med universelt utformet Norge
Del artikkelen med venner og kolleger

Etter fremleggelsen av Nasjonal Transportplan (NTP) spør Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) seg om et universelt utformet Norge i 2025 er en utopi.

Tross at regjeringen selv har ytret en visjon om et universelt utformet Norge om tolv år, ble organisasjonen skuffet etter at transportplanen ble lagt frem nylig.

«FFO opplever imidlertid at satsingen på universell utforming er blek i forhold til den betydelige økningen i innsats på utbygging av vei og jernbane i nasjonal transportplan, som ble lagt frem»
, skriver FFO på egne nettsider.

Generalsekretær i organisasjonen, Liv Arum, har følgende kommentar til regjeringens NTP:

- Det oppleves som utrolig lite konkret og uforpliktende. Den økonomiske satsingen står på stedet hvil og på tiltakssiden er ambisjonene heller ikke store. Dette er utrolig skuffende, sier hun.

Blant annet vekker det frustrasjon hos FFO at man har en ambisjon om 900 holdeplasser oppgradert til universell utforming i riksvegnettet. Det tilsvarer kun 15 prosent innen 2023, som er et stykke unna 100 prosent i 2025.

Universell utforming i virksomheten

Ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLID) tar man for seg hva som skal til for å lage handlingsplaner for universell utforming.

Departementet skriver i en egen pressemelding at et «Verktøy for handlingsplaner» på en enkel og systematisk måte skal vise hvordan en kan lage gode handlingsplaner for universell utforming i egen virksomhet. Verktøyet som presenteres er laget som en del av regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

BLID skriver at:
«God tilgjengelighet og universell utforming er viktig for alle virksomheter som retter seg mot allmennheten».

De vektlegger at verktøyet som er utarbeidet, først og fremst er påtenkt brukt i statlige virksomheter, men at også kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter kan få tips og råd i arbeidet med universell utforming gjennom bruk av det.

Målet med verktøyet departementet la frem, er å lage et verktøy som angår både ledere og saksbehandlere som «iverksetter og forvalter politikk og lovverk, fagfolk, tjenesteytere og arbeidsgivere».


[Les mer i artikkel hos FFO]
[Les mer i artikkel hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet]


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?