Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsmiljø årsak til sykemelding
Del artikkelen med venner og kolleger

4 av 10 sykemeldte svarer at arbeidsmiljøet er årsaken til sykemeldingen. Dette går frem i en svensk undersøkelse. 44 prosent av de sykemeldte kvinnene oppga at arbeidet var årsaken til sykemeldingen, de samme tallene for menn var på 35 prosent.

 

Verst hos kokker og bussjåfører
Stress, psykiske belastning, belastende arbeidsstillinger og tunge løft er de vanligste årsakene til at folk får plager på jobben, og det er stadig flere som får slike plager.

Aller mest plaget med sykdom på grunn av jobben er kvinnelige kokker. Her har hele fire av ti arbeidstakere blitt syke av jobben.

-           Vi vet jo at kokkeyrket er stressende, de skal lage maten så fort som mulig. Samtidig har arbeidstakerne lite kontroll over arbeidet, de må bare vente til bestillingen kommer. Kombinert med belastende arbeidsstillinger kan det være grunnen til at de kommer høyt på statistikken, sier psykolog og forsker Asbjørn Grimsmo ved Arbeidsforskningsinstituttet til Dagsavisen.

Heller ikke i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet er man overrasket over at kokker er mest utsatt for yrkesplager.

-           Mange kokker jobber med enorme belastninger, blant annet mye overtid. Det er mye løping og få pauser. I tillegg er det et stressende miljø, hvor det alltid er dårlig tid, sier informasjonsansvarlig Jens Petter Hagen. Han har ingen forklaring på hvorfor det er de kvinnelige kokkene som er mest utsatt for yrkesplager, men vet at kokkeyrket er hardt.

-           Våre undersøkelser viser at folk ikke blir i yrket mer enn fire-fem år etter at de er ferdig utdannet, sier Hagen. Blant mennene er det buss- og sporvognsførere som har det dårligst. Her er det tre av ti som er blitt syke av jobben.

-           Undersøkelser viser at de som kjører store maskiner, er utsatt for noe som kalles helkroppsvibrasjon, som kan medføre ryggplager. Studier fra Danmark viser også at det er stor stressbelastning på bussjåfører, fordi de skal forholde seg både til passasjerer, trafikk og tidstabell, samtidig som de har stort ansvar, sier arbeidslivsforsker Grimsmo.

 

Stresset øker

Det er svenske Arbetsmiljöverket og Statistiska centralbyrån (SCB) som har laget studien over hvilke yrker som leder til flest sykmeldinger. Hele 32 prosent av alle yrkesaktive kvinner lider av fysiske og/eller psykiske plager på grunn av arbeidet. Tilsvarende tall for menn er 25 prosent. Både blant kvinner og menn er det plager som er relatert til stress som øker hurtigst. Mest stresset er kvinnelig sosialsekretærer og kuratorer, hvor hele ni av ti opplever sin arbeidssituasjon som psykisk belastende og nesten åtte av ti sier at de har for mye å gjøre. Mens kvinner oftere får stressplager, rammes menn i større utstrekning av plager forårsaket av belastende arbeidsstillinger. Nesten hver fjerde mannlig maler og lakkerer har slike plager. Blant kvinnene er det frisørene som plages mest med belastende arbeidsstillinger.

-           Det er ikke slik at kvinner blir lettere stresset enn menn. Det kommer heller av et segregert arbeidsmarked, hvor noen fysisk harde bransjer er dominert av menn, mens stressende bransjer er dominert av kvinner, sier Asbjørn Grimsmo.

 

Hensyn

-           Siden 1997 har de rapporterte arbeidssykdommene mer enn fordoblets, konstaterer det svenske Arbeidsmiljöverkets generaldirektør Kenth Pettersson i en kommentar. Bara en nasjonal samling for ett aktivt arbeidsmiljøarbeid og sunde arbeidsplasser kan snu denne utviklingen. Vi må etterstrebe et arbeidsliv som tar hensyn til menneskers ulike fysiske og psykiske forutsetninger.

 

Kilde: Dagsavisen og SCB.

oks.com >books
=position:a

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?