Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Eldre stopper vekst i sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet blant arbeidstakere over 55 år synker, og bidrar til at sykefraværet totalt flater ut.  Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser et sykefravær for 1. kvartal 2003 i Norge på 8 prosent.  Tallene viser også at 86 prosent av alt sykefravær er legemeldt.

-           Det er spesielt gledelig at sykefraværet går ned blant eldre arbeidstakere. En av målsetningene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv er å rekruttere og beholde flere eldre arbeidstakere, og en nedgang i sykefraværet for denne gruppen tydeliggjør at eldre arbeidstakere er en ressurs for arbeidslivet, sier sosialminister Ingjerd Schou. 

Fremdeles er det den eldste arbeidsgruppen som har høyest sykefravær.  For arbeidstakere over 65 år, er det legemeldte sykefraværet på 10,2 prosent.  I samme periode for 2002 var dette tallet 11,3 prosent. Aldersgruppene mellom 50-64 år viser også nedgang.  Størst nedgang for aldersgruppen 60-64 år, der sykefraværet sank med 0,5 prosentpoeng til 10,2 prosent.

Det totale legemeldte sykefraværet var 7,1 prosent i første kvartal for 2003.  Dette er ingen endring i forhold til i fjor.  Det totale sykefraværet for 1. kvartal var på 8,0 prosent, også dette er på samme nivå som i fjor.

Stabilt i de fleste næringer
Sykefraværsprosenten viste nedgang eller nullvekst i alle næringer bortsett fra primærnæringene og bygg og anlegg. Nedgangen var størst for næringene offentlig administrasjon og forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester og andre sosiale og personlige tjenester.  

-           Det er også gledelig å se en nedgang i det legemeldte sykefraværet innen undervisning, helse- og sosialtjenester og offentlig administrasjon, sier Schou.

Utvidet adgang til egenmelding
Andelen bedrifter med utvidet rett til bruk av egenmelding ligger en god del høyere i 1. kvartal 2003 enn i 1. kvartal 2002. Dette er et resultat av at flere virksomheter har blitt IA-virksomhet.  Når totaltallene likevel ikke viser vekst i egenmeldt fravær, tyder dette på at effekten av utvidet egenmeldingsperiode for mange bedrifter oppveies av en generell nedgang i korttidsfraværet.  

-           Det er positivt at veksten i sykefraværet synes å stoppe opp, men ingen kan slå seg til ro med dagens nivå når målet partene i arbeidslivet og staten har blitt enige om er en betydelig reduksjon i sykefraværet, sier Schou.

Sykefraværstallene vil være sentrale i evalueringen av Inkluderende Arbeidsliv til høsten. 

 

[Se statistikk hos SSB]

x;>online book
x;> (15.7 2003)

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?