Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere arbeidsulykker hittil i år
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidstilsynet har registrert 17 dødsulykker i arbeidslivet i løpet av første halvår 2003. Det er tre fler enn på samme tidspunkt i fjor. På samme tidspunkt i 2002 var antallet 14. Totalt omkom 39 personer i landbasert virksomhet i fjor. Dette er allikevel lavt sammenlignet antall dødsulykker gjennom hele 1990-tallet, da lå tallet på mellom 50 og 60 dødsulykker i året.

Ifølge Arbeidstilsynet skyldes økningen hovedsakelig flere meldinger om dødsulykker innen veitransport. Hele sju av ulykkene som tilsynet har fått melding om, knytter seg til utforkjøringer. Tre ulykker har skjedd innen jordbruk og skogbruk, mens bygg- og anleggssektoren også har hatt tre dødsulykker det første halvåret. I 2001 ble det registrert 37 arbeidsulykker, det laveste antall noensinne.

Positiv trend
Trenden med det relativt lave antallet dødsulykker i arbeidslivet fra 2001 og 2002 ser ut til å forstette også i år.
-           Antall arbeidsulykker i 2002 ligger omtrent på samme nivå som i 2001, da vi hadde det laveste antall dødsulykker noen gang (37), sier direktør i Arbeidstilsynet Ivar Leveraas. På 90-tallet omkom det gjennomsnittlig 58 personer per år som følge av arbeidsulykker.
-           Vi ser endringen de siste årene i sammenheng med den målrettede tilsyns- og informasjonsaktiviteten Arbeidstilsynet har drevet gjennom en årrekke. Arbeidstilsynets landsdekkende og lokale kampanjer, og næringslivets kurs og opplæring i regelverk og risikovurdering, har også bidratt til en bedre sikkerhetskultur, mener Leveraas.

Positiv utvikling i jordbruket
Den positive utviklingen i jord- og skogbruksnæringen har fortsatt. Mens gjennomsnittet de siste 10 årene har vært 14 dødsulykker i året, ble det i 2001 registrert ni, og i 2002 fem ulykker. Tre av arbeidsulykkene i denne næringen i 2002 skyldes ulykker med maskiner. Den mest dramatiske ulykken var eksplosjonen i en ammoniakktank i Tjølling der en ansatt omkom og flere personer ble skadet. I tillegg ble det store materielle skader og mange dyr ble drept eller måtte avlives.

-           Fem personer døde som følge av arbeidsulykker innen jord- og skogbruk, men for første gang på 50 år har vi ikke registrert dødsulykker med traktor i landbruket, sier Leveraas

 

- Aggressive situasjoner
I bygg- og anleggsnæringen var det 13 dødsulykker i 2002. Det kan se ut som om den positive nedgangen de siste to årene har stagnert, og at ulykkestallet er tilbake på samme nivå som for tre år siden.

Fallulykkene som dominerte i flere år, er fortsatt på et lavt nivå med én dødsulykke i 2002. I fire av ulykkene i 2002 var det maskiner involvert. Mest dramatisk var sammenstyrtingen av skolebygningen på Kampen i Oslo hvor to unge arbeidstakere ble drept.

Ulykkene i industrien er spredd over flere industrigrener og har svært forskjellige årsaker. Ingen av ulykkene skyldes selve produksjonsmaskinene, men én ble drept av flytende metall fra tappehullet i en ovn.

-           I 2002 opplevde vi at to dørvakter ble drept av kunder mens de var på jobb. Denne hendelsen føyer seg inn som et ekstremt utfall av det som ser ut til å være en utvikling i retning av flere aggressive situasjoner mellom ansatte og kunder, sier Ivar Leveraas.

Gjennomsnittsalderen for de omkomne i 2001 er 41 år. 36 av de omkomne er menn og 3 er kvinner.

Arbeidsrelaterte skader
Selv om antallet dødsfall på arbeidsplassen er i ferd med å synke opplever Arbeidstilsynet en stor økning i antallet arbeidsrelaterte skader. Arbeidstilsynets mål er at antallet skader i arbeidslivet skal reduseres, og at andelen som meldes til Arbeidstilsynet skal øke. De regner i dag med en underrapportering av skader på mellom 50% og 75%. Det har imidlertid vært en økende trend i tilmeldingen de siste årene. På slutten av 80-tallet mottok man omlag 25.000 meldinger om yrkesskader årlig. De siste årene har tallene ligget omkring 35.000.

Hvordan unngå ulykker og skader?
I følge arbeidstilsynet er den viktigste måten å forebygge ulykker på å kartlegge hendelsesforløpet som leder til ulykken slik at man kan sikre seg mot at det samme skjer igjen. De mener at mange av ulykkene kunne vært unngått ved bedre sikring. Som et ledd i det forebyggende arbeidet, publiserer Arbeidstilsynet derfor korte beskrivelser av hendelsene som ledet fram til dødsulykkene. Beskrivelsene kan du lese på lenken under.

http://www.arbeidstilsynet.no/info/statistikk/hvordan.html

Kilde: Arbeidstilsynet

 

oks.com >books
x;> (21.7 2003)

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?