Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet i staten ned
Del artikkelen med venner og kolleger

1.  kvartal for 2003 viser en sterk nedgang i sykefraværet for de ansatte i staten.  Trygdedirektør Arild Sundberg peker på intensjonsavtalen som årsak til den positive utviklingen, og understreker at denne utviklingenm vil ha mye å si for evalueringen av Inkluderende Arbeidsliv til høsten.

Sykefraværet i staten for 1. kvartal i fjor  var på 5,2 prosent og er nå gått ned til 4,9 prosent.  Det legemeldte sykefraværet viser en nedgang på 5,8 prosent.

For menn er det en nedgang på 2,8 prosent, og for kvinner er nedgangen på hele 6,7 prosent. Statsansatte kvinner hadde  1. kvartal 2002 et sykefravær på 7,5 prosent, mens statsansatte menn i samme periode hadde et sykefravær på 3,6 prosent. Tallene for 1. kvartal i år er henholdsvis 7,0 prosent for kvinner og  3,5 for menn.

-             Nedgangen i sykefraværet er gledelig både for arbeidstakere, arbeidsgivere og for samfunnet. Det er grunn til å tro at avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv begynner å gi resultater i form av redusert sykefravær. De første inkluderende arbeidsliv-avtalene ble inngått i januar 2002, og nå ser vi at arbeidet begynner å virke, sier statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet Osmund Kaldheim i en pressemelding.

Om lag 62 prosent av de ansatte innen det statlige tariffområdet jobber nå i en inkluderende arbeidsliv virksomhet.

Generell positiv utvikling
Sykefraværstallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at også andre næringer nå begynner å se resultater av sykefraværsarbeidet.  Sammenlignet med samme periode i fjor er det ingen forandring i sykefraværet.

-           For at den positive utviklingen skal fortsette, er det viktig at alle opprettholder et sterkt fokus på arbeidet med å redusere sykefraværet. Dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og arbeidsplassen som hovedarena er viktig. Utviklingen vi nå ser viser at arbeidet gir effekter, sier trygdedirektør Arild Sundberg

Sundberg peker på IA og arbeidet som er blitt gjort i staten for å begrunne den sterke utviklingen denne næringen kan vise til;
-           Vi legger til grunn at utviklingen i disse næringene skyldes tiltak på arbeidsplassene, fordi disse næringene i liten grad er berørt av endringer i sysselsettingen. Samtidig er det gledelig at vi nå ser en utflating av fraværet i næringer innen industrien hvor det tidligere har vært en klar vekst, avslutter trygdedirektør Arild Sundberg.

[Les pressemeldingen fra Trygdeetaten]

 


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?