Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

FFONyutdannete funksjonshemmede møter et vanskelig arbeidsliv, og Funskjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) understreker at denne gruppen arbeidssøkere bør få mer oppmerksomhet i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv.  Kun 47 prosent av de funksjonshemmede er i arbeid.

- Det ligger et stort potensial i IA-arbeidet ved å fokusere mer på overgangen mellom skole og arbeid, sier Stian Oen, fagpolitisk konsulent i FFO.

Vel 15 prosent av befolkningen mellom 16 og 66 år oppgir å ha en funksjonshemming.  Dette går fram av en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå.  Totalt utgjør dette 438 000 personer i den aktuelle aldersgruppen.  80 prosent av disse mener at funksjonshemmingen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre.

Andelen er størst blant kvinner, der hele 16 prosent oppgir å ha en funksjonshemming.

Halvparten sysselsatt
-           Jeg har inntrykk av at man i IA-arbeidet så langt ikke har fokusert mye på den store gruppen av unge mennesker som i dag går direkte fra skole eller studier og over i uførhet. For mange er dette en svært uheldig og uønsket situasjon. Når målet er å øke funksjonshemmedes deltakelse i arbeidslivet, tror vi at det ligger et stort potensial i nettopp denne gruppen. Men da må Trygdeetaten gå inn å se nærmere på den avgjørende overgangen mellom utdanning og arbeid. Etaten må blant annet jobbe mer målrettet for å hindre at så mange unge funksjonshemmede på en lettvint måte blir uføretrygdet i denne fasen av livet, sier Oen.

Omtrent halvparten av de funksjonshemmede er sysselsatt i inntektsgivende arbeid.  Det samme tallet for befolkningen totalt sett er 80 prosent.  Forskjellen i yrkesdeltakelse mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt sett er klart mindre blant de yngste enn blant de eldre.  I alderen 16-24 år er differansen kun 2 prosentpoeng, mens den i aldersgruppen 40-60 år er hele 30 prosentpoeng.

En av fire arbeidsledige funksjonshemmede ønsker seg et inntektsgivende arbeid.  Halvparten kan begynne i arbeid innen to uker, som er kravet for å stå som arbeidsledig hos Aetat.  Allikevel er det få som har vært aktive å søkt arbeid de siste fire ukene.   Av de som slutter i arbeidet er hovedgrunnen egen sykdomhet eller uførhet. 
  

Kilde:
SSB - Rapport 2003/4
Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

[Les pressemelding hos FFO]

oks.com >books
x;> (24.7 2003)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?