Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive IA-tall
Del artikkelen med venner og kolleger

Trygdeetaten opplyser at hele 900 000 er ansatt i en IA-virksomhet.  Samtidig viser tall fra Prosessindustriens Landsforening (PIL) at sykefraværet i IA-virksomheter har gått ned med 6,2 prosent sammenlignet med annet kvartal i fjor.  Dette forsterker tendensen man så etter første kvartal. 

Halve arbeidsbefolkningen i Norge er ansatt i en IA-virksomhet.  Evalueringsrapporten viser imidlertid at arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv har hatt liten effekt på sykefraværet og inkluderingen.  Men, Prosessindustriens Landsforening (PIL) viser seg å være et unntak.

PIL
Sykefraværet for PILs ansatte er på vei ned, og har vært det i et halvt år.  Spesielt er det IA-virksomhetene i PIL som bidrar til en nedadgående kurve.  I annet kvartal i fjor hadde man et fravær på 6,8 prosent.  På samme tid i år er dette sunket til 6,4 prosent. 

Etter at sykefraværet hos PIL har steget kontinuerlig fra 5 prosent ved utgangen av 1994 til 7,2 prosent i 2002, har PIL nå klart å snu tendensen.  Dette bekrefter det man så etter første kvartal da sykefraværet var 5 prosent lavere enn for ett år siden.

Langtidsfravær
Korttidsfraværet i PIL har vært konstant i alle år rundt 1 prosent.  Langtidsfraværet er årsaken til den store økningen frem til 2002.  Mye av grunnen til at man har klart å snu den negative trenden legges til arbeid med IA. 

-           PIL har sluttet helhjertet opp om IA, fordi PIL er opptatt av at arbeidstakere ikke skal falle utenfor arbeidslivet når de blir syke, men hjelpes til å komme tilbake så raskt som mulig. IA har mange av de riktige virkemidler som støtter opp under arbeidet i bedriftene, heter det på PILs nettsider.

PIL anbefaler regjeringen og partene i intensjonsavtalen om å ha is i magen.  Tålmodighet er nødvendig for å oppnå resultater.  For PIL tok det et år med IA-engasjement før man så resultatene av arbeidet. 

PILskolen
Som en grunnleggende årsak til resultatene for PIL, ligger PILskolen.  Som et av kursene som tilbys er et nettbasert lederkurs som gir ledere praktisk innsikt og trening i å håndtere problemstillinger innenfor rammen av Inkluderende arbeidsliv.  Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har inngått en avtale med PILskolen som et ledd i arbeidet videre med IA.

Selv om evalueringsrapporten til IA konkluderte med at målet om et redusert sykefravær på 20 prosent ikke kan oppnås, konkluderer PIL med det motsatte.  De regner med at målet vil bli nådd av IA-virksomhetene i PIL innen 2005.


[Les mer hos PIL]
[Les mer hos Trygdeetaten]

oks.com >books
=posit

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?