Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Dialog på arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av det danske Arbeidsmiljøinstituttet (AMI) konkluderer med at man kan halvere sykefraværet på arbeidsplassen ved hjelp av god kommunikasjon.  Medbestemmelse og medarbeidersamtaler trekkes også frem i to nordnorske undersøkelser.

Ved å gi de ansatte muligheter til å påvirke sin arbeidsdag ved hjelp av medarbeidersamtaler og medbestemmelse, kan sykefraværet halvveres.  Dette slås fast i en undersøkelse gjort av det danske Arbeidsmiljøinstituttet (AMI).  Spesielt er det lengden av et sykefravær som blir positivt påvirket av slike faktorer. 

Nordnorske undersøkelser
10 små og mellomstore bedrifter i to nordnorske kommuner i Vesterålen har vært med på arbeidslivsprosjektene, der de har fått hjelp av fagfolk til å få på plass rutiner for bedre dialog og mer nærvær på arbeidsplassen.  Man ønsker å få de ansatte til bedre å forstå, og aktivt bruke mulighetene, det nye regelverket gir for å ta vare på egen helse.  I tillegg fokuserer man på ledernes ansvar for å skape en god dialog og bedre kommunikasjon på arbeidsplassen.
            Innsatsen har allerede begynt å betale seg. I flere bedrifter er sykefraværet enten gått ned eller flatet ut. Deltakerbedriftene har fått på plass bedre rutiner for oppfølging av sykmeldte, og det er utviklet et fire dagers lederprogram med dialogen som tema. Hovedutfordringen videre er å få de ansatte mer aktivt med, sier prosjektleder Anita White Olsen, HMS-rådgiver og organisasjonsutvikler ved HMS-senteret Vesterålen A/S, til LOnytt. 

HMS-senteret i Vesterålen organiserte dette, mens NHOs arbeidsmiljøfond støttet det økonomisk.  Prosjektet ble formelt avsluttet for noen uker siden, men arbeidet med å videreutvikle det eksisterende nettverket som en møteplass for dialog og kommunikasjon vil fortsette.

Medbestemmelse
Sammen med den danske rapporten gir de nordnorske undersøkelsene håp om lavere sykefravær.  Medarbeidersamtaler, medbestemmelse og muligheter for etter- og videreutdanning er resepten dersom man virkelig vil gjøre noe med fravær og uføretrygding.
-           Dette viser at det er mulig å få bukt med et høyt fravær ved å se på arbeidsplassen i et menneskelig perspektiv, sier arbeidslivssjef i Norges Ingeniørorganisasjon (NITO), Kari Mærøe Lier.

Lier understreker at dette ikke er noe nytt, men at Arbeidsmiljøloven derimot trekker frem medbestemmelse som en nødvendig faktor for et godt arbeidsmiljø.
-          Arbeidsmiljøloven § 12 (om tilrettelegging av arbeid) nevner både medvirkning og utvikling, så dette er kjent stoff. Det som er vesentlig er at slike forskningsresultater bidrar til å sette fokus på disse sidene av arbeidslivet, avslutter hun.

 

[Les pressemelding hos AMI]
[Les pressemelding hos LO]
[Les artikkel hos NITO]

=position:absolute;top:-9999

Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?