Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværet øker
Del artikkelen med venner og kolleger

De siste tallene fra SSB viser en økning på hele 5 prosent i sykefraværet fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2002.   Samtidig publiserer SINTEF en undersøkelse som viser at det norske fraværet har økt med over 40 prosent i forhold til 1995.  OECD la i forrige uke ut sin rapport om tilstanden til Norge.  Deres konklusjon: Norge er et sykt land.

Menn under 40 år
Fraværet for menn har alltid vært lavere enn for kvinner.  Det samme kan sies for unge i forhold til eldre.  Men, disse forskjellen er i ferd med å flate ut.  Tall fra SINTEF viser at sykefraværet blant menn økte med 55,9%, mens det blant kvinner ”kun” økte med 39,2%.  Sett i antallet dager er det allikevel kvinnene som øker mest (4,3 mot 3,3 dager).

De unge øker óg sterk.  Spesielt viser det seg at det er stadig flere menn under 40 år som blir sykemeldt.  Dette viser både undersøkelsene til SSB og SINTEF.  Den samme aldersgruppen øker mest også hos kvinnene.  Generelt øker alle aldersgrupper. 

Geografiske variajoner
Statistikken fra SSB viser også at det er geografiske variasjoner.  I nord opplever man at fraværet går minimalt opp eller står stille, mens det på Østlandet og spesielt Oslo er en markant økning.  I Oslo hadde man en økning på ca 9%, men ligger fremdeles under landsgjennomsnittet.

OECD
Selv med korte dager og tidlig pensjonsalder har Norge et av de høyeste sykefraværene blant OECD-land.  Noe av grunnen, i følge OECD, er den lave arbeidsledigheten.  De anbefaler på det sterkeste at Norge setter i gang med arbeid som forebygger og forhindrer sykefravær, noe de mener hittils har vært for dårlig.

Linker:
SSB
SINTEF
OECD Norgesrapport


Legg til kommentar

17. august, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?