Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positive til røykeforbud
Del artikkelen med venner og kolleger

En meningsmåling utført av MMI/Omnijet for VG, viser at flertallet av den norske befolkningen sier ja til totalforbud mot røyking på spisesteder.  Men, 4 av 10 sier også nei.

- Å skjerme ansatte og gjester mot passiv røyking er den viktigste grunnen til forslaget, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Hvert år dør mellom 350 og 550 ikke-røykere av passiv røyking i Norge. 120 000 astmatikere har store problemer med å gå på restauranter der det er tillatt å røyke.

Bred støtte
Tilbakemeldingene sosial- og helsedepartementet fikk etter å ha sendt ut et høringsnotat 8. august 2001, viser at flertallet av høringsinstansene gikk inn for en ordning med totalforbud.  Totalforbudet var bare et av alternativene, men Arbeidstilsynet, helsefaglige etater, arbeidstakerorganisasjoner, LO sentralt, mange frivillige organisasjoner og flertallet av fylkeslegene støttet forslaget om totalforbud.

Folk flest er også positive til forslaget.  Spesielt er kvinner og eldre positive til forslaget, viser spørringen gjort for VG.  59% av de spurte var ikke-røykere.

Servicenæringen
Kelnere, servitører og bartendere har større risiko for lungekreft sammenlignet med andre yrkesgrupper.  Disse tilhører i dag den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke har et effektivt vern i lovgivningen mot å bli utsatt for passive røyking på arbeidsplassen.

Totalforbudet vil gjelde for alle spisesteder. Dette inkluderer også kantiner.  Kontrollen av forbudet vil Arbeidstilsynet og kommunene stå for, ved at Arbeidstilsynet kontrollerer arbeidsplasser og kommunen har ansvaret for resten.

2004
Forslaget ble sendt ut til høring i slutten av forrige uke, og høringsinstansene har fått en frist til 1. november.  Den vil først kunne fremmes for Stortinget etter dette, noe man ser seg tidlig i 2003.  En lovendring vil da kunne tre i kraft fra 2004.

 


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?