Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Pensjonskommisjonen overser de uføre
Del artikkelen med venner og kolleger

I sin innstilling har Pensjonskommisjonen ikke kommet med noe forslag til hvordan uførepensjonen skal beregnes i fremtiden.  Alt kommisjonen sier er at dette må utredes nærmere.  Leder i  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Arnt Holte påpeker at dette skaper usikkerhet blant de 300 000 uføre i Norge.

-            Pensjonskommisjonen har rett og slett droppet å se på uførepensjon i sin innstilling, fastslår FFOs leder Arnt Holte på organisasjonens nettsider.

Pensjonskommisjonen har i sin innstilling som ble lagt frem 13. januar ikke noe fasit på hvordan uførepensjon skal regnes ut i fremtiden.  Kommisjonen slår derimot fast at dette er noe som må utredes nærmere.

-            Pensjonskommisjonen har dermed ikke gjort jobben sin i henhold til det mandatet den fikk tildelt da den startet sitt virke, påpeker Holte.

I Pensjonskommisjonens mandat heter det blant annet at ”Kommisjonen skal avklare hovedmål og prinsipper for et samlet pensjonssystem” og videre at ”I den grad kommisjonen foreslår å endre folketrygdens alderspensjon må den også vurdere hvilke systemendringer dette gir for folketrygdens uføre- og etterlattepensjoner”.

-            Endringene kommisjonen har foreslått i alderspensjonen er temmelig vidtrekkende, så at det er et brudd med mandatet når kommisjonen ikke samtidig har vurdert uførepensjonene er åpenbart, sier FFOs leder.

Stadig flere uføre
Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at stadig flere blir uføretrygded i Norge.  Ved utgangen av 2000 mottok 280 000 uførepensjon.  Av disse var en relativ stor andel ”nye” uføre, det vil si at de hadde mottat uførepensjon i mindre enn tre år. 
-           Den relativt høye andelen pensjonister som ved utgangen av 2000 har mottatt pensjon kortere enn 3 år, er først og fremst forklart ved en stor tilgang til uførepensjonen i slutten av 1990-årene. Tilgangen var spesielt stor i årene 1998-1999, og vesentlig større enn tidligere på 1990-tallet, skriver SSB i sin rapport.

Arnt Holte understreker derfor hvor skremmende Pensjonskommisjonen sin holdning er:
-           Dette innebærer at 300 000 uføre her i landet nå lever i total uvisshet om hva fremtiden vil bringe, sier han.

Det er i tillegg usikkert hvem som skal stå for utredningen av uførepensjonen i fremtiden.  Pensjonskommisjonen sier ikke mer om dette, enn at dette må utredes nærmere.

- Det eneste kommisjonen i bunn og grunn har gjort, er å fastslå at det trengs utredning. Men det visste vi jo allerede da kommisjonen startet sitt arbeid, kommenterer Holte.

De sterke taler
Pensjonskomiteens forslag om at uføres pensjoner fremdeles skal lønnsreguleres er det eneste i innstillingen som vedrører uføre.

          Selv om det selvsagt er gledelig at Pensjonskommisjonen erkjenner at det ville være grovt urettferdig dersom uførepensjonistene ikke skal ha samme lønnsutvikling som arbeidstakere, er det likevel svært vanskelig for oss å gå inn for forslaget om pris- og lønnsregulering av alderspensjonene, sier Arnt Holte.

– Det er oppsiktsvekkende at det er de med best lønn og gunstigst pensjonsordninger som nå er de sterkeste talspersonene for å svekke pensjonene til de som har minst fra før, avslutter FFOs leder.


[Besøk FFO sine nettsider for mer informasjon]
[Se tall fra SSB]

=positio

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?