Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vekst i sysselsettingen
Del artikkelen med venner og kolleger

Den siste oversikten fra Statistisk Sentralbyrå viser en svak vekst i sysselsettingen.  Siden mai 2003 har sysselsettingen økt jevnt, og 19 000 flere har fått seg jobb.  Allikevel er arbeidsledigheten uendret. 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) peker på det fleksible norske markedet for å forklare hvorfor arbeidsledigheten ikke synker når sysselsettingen stiger.  En økt sysselsetting gjør at flere melder seg på i arbeidsmarkedet.  Derfor synker arbeidsledigheten sakte, selv i oppgangstider.  Fra juni 2003 har antallet arbeidsledige kun gått ned med 2 000 i følge SSB sin Arbeidskraftsundersøkelse (AKU).

DNB Markets positive
DNB Markets er vanligvis svært forsiktige med tallene som SSB sender ut.  Dette på grunn av usikkerhet som ligger i disse beregningene.  Denne gangen konkluderer imidlertid DNB Markets som SSB:
"Økende etterspørsel etter arbeidskraft er naturlig nok en følge av et generelt konjunkturoppsving i økonomien", skriver DNB Markets i sin rapport.

DNB Markets ser veldig positivt på året som kommer, og viser til flere gode signaler på hvorfor 2004 vil bli et godt år.
-           I året som ligger foran oss vil rentene fortsatt være lave både nasjonalt og internasjonalt. I USA ligge det også an til ytterligere skattekutt. Og viktigst av alt; veksten gir ny vekst. Bedriftene har begynt å investere og ansette folk igjen. Dette har resultert i økt sysselsetting og økt inntjening, og dermed har endelig det private forbruket skutt fart, sier sjeføkonom i DnB Markets, Øystein Dørum.

Negativt fra Aetat
De dårlige ledighetstallene fra Aetat kan sees i sammenheng med tallene fra SSB.  Antallet ledige økte i følge Aetat i desember til 91 700 ledige personer i Norge.  I de to foregående månedene hadde imidlertid ledigheten gått ned.  Ser man på SSB sine tall kan dette ha sammenheng med at flere personer nå registrere seg som arbeidsledige ettersom arbeidsmarkedet nå ser bedre ut.

-            Trenden de siste månedene har vært positiv, selv om desembertallene er noe svakere enn ønsket. Vi må fortsatt være tålmodige og ikke avvike fra en nøktern linje i den økonomiske politikken. Tallene viser også hvor avgjørende det er med nøkternhet i lønnsoppgjøret, sier statssekretær Lars Arne Ryssdal.

Han understreker imidlertid at det er for tidlig å friskmelde arbeidsmarkedet:
-           Aetats statistikk for desember viser en økning i arbeidsledigheten. Det er derfor ingen grunn til å friskmelde arbeidsmarkedet ennå, sier han.

 

[Se tallene fra SSB]
[Les artikkel hos DNB]

oks.com >books
oks.com >booksx;> (20.1 2004)

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?