Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere konkurser
Del artikkelen med venner og kolleger

Fjoråret endte med det høyeste antall konkurser siden 1992.  Totalt var det 5 223 konkurser i Norge i 2003, og dette var en økning på nesten 17 prosent sammenlignet med 2002.   Samtidig bekrefter tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at det var vel 430 000 bedrifter ved årskiftet.

Det største konkursåret var 1992, med hele 5 749 åpnede konkurser.  Etter dette året har konkurstallet ligget jevnt på vel 3 500 konkurser i året, fram til en stor økning i 2002.  Denne økningen ble igjen forsterket i fjor, da man nok en gang hadde flere enn 5 000 konkurser.

Store regionale forskjeller
Ifølge tallmateriale fra SSB er det store forskjeller i antallet konkurser fra fylke til fylke.  Den største veksten i antallet konkurser hadde Buskerud (44 prosent), Finnmark (43), Vest-Agder(41) og Hordaland (33). 

I Oslo lå man godt under landsgjennomsnittet med en oppgang på 7 prosent.  Allikevel ble en av fem konkurser åpnet i Oslo.  Sogn og Fjordane, Telemark, Rogaland og Troms hadde og en økning i antallet konkurser som var mindre enn 10 prosent.

Oppland hadde som eneste fylket en nedgang i antall konkurser med 1,5 prosent.

De store regionale forskjellene blir bekreftet i oversikten over antallet bedrifter.  Mens kun 1,7 prosent av bedriftene finnes i Finnmark har Oslo 13,8 prosent av alle bedriftene i landet.  Oslo har i tillegg de største bedriftene.  Tallene kan indikere at sentraliseringen i Norge fremdeles er reell.

Bergverksdrift og fiske
25 prosent av konkursene i 2003 var i varehandel, reperasjon av kjøretøt og husholdningsapparater.  I underkant av 19 prosent var innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, mens 17 prosent var bygg- og annleggsvirksomheter.

Størst økning i antall konkurser finner man i innen bergverksdrift og utvinning samt fisk.  Innen bergverksdrift har man opplevd en økning i 200 prosent i forhold til året før.  Fiske har også hatt en sterk økning i antall konkurser fra 35 i 2002 til 95 konkurser i 2003.  Dette tilsvarer en økning på vel 171 prosent.


[Se oversikt over konkurser]
[Se oversikt over bedrifter]

a>
href=http://bookmarksme.com >online book (23.1 2004)

Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?