Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt yrkesaktivitet blant de eldre
Del artikkelen med venner og kolleger

Yrkesaktiviteten økte fra 2002 til 2003 for personer over 54 år. På grunn av nedgang i yrkesaktiviteten blant de under 55 år, ble det samlet sett en nedgang i yrkesaktiviteten siste år, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Sesongjusterte tall: Små endringer på arbeidsmarkedet

Arbeidsledigheten og sysselsettingen var om lag uendret fra 3. til 4. kvartal 2003, ifølge sesongjusterte tall fra AKU. Begge endringstallene er innenfor feilmarginen som følge av utvalgsusikkerheten i AKU.

Når AKU-tallene sesongjusteres får vi bedre mulighet til å se den helt aktuelle utviklingen på arbeidsmarkedet i stedet for å sammenligne med samme kvartal året før. Sesongjusterte tall presenteres i en egen artikkel.

For aldersgruppen 55-66 år økte yrkesprosenten fra 64,6 til 65,2 fra 2002 til 2003. For aldersgruppen 67-74 år gikk yrkesprosenten opp fra 8,6 til 9,1 prosent. Arbeidsledigheten var stabil for de eldre, slik at det var veksten i sysselsettingen som bidro til oppgangen i yrkesaktiviteten. Den samlede yrkesprosenten for personer 16-74 år gikk likevel ned fra 73,5 prosent i 2002 til 72,9 prosent i 2003. Dette skyldtes nedgang i yrkesprosenten for alle aldersgrupper under 55 år. Nedgangen var sterkest for aldersgruppene 16-19 år og 25-39 år. Arbeidsmarkedet var vanskeligst i 1. halvår 2003, noe som har bidratt til at alle aldersgrupper hadde mer positive endringstall fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003, i forhold til det årsgjennomsnittstallene viser.

Arbeidsledigheten økte
Ifølge AKU var det i gjennomsnitt 98 000 arbeidsledige i 4. kvartal 2003, en økning på 11 000 fra samme kvartal året før. De arbeidsledige utgjorde dermed 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,7 prosent ett år tidligere. Ledigheten var 4,7 prosent for menn, og 3,6 prosent for kvinner. Økningen fra samme kvartal året før gjaldt i hovedsak personer i den mest yrkesaktive alderen (25-54 år). For ungdom og de eldre var ledigheten uendret. Det meste av veksten i arbeidsledigheten gjaldt personer med ønske om å jobbe lang deltid (20-36 timer i uken).

Andelen av de ledige som er langtidsledige har gått opp fra 22 til 25 prosent det siste året. Langtidsledige er personer med en sammenhengende ledighetsperiode på over et halvt år fram til intervjutidspunktet, og som fortsatt er ledige. Ledighetens gjennomsnittlige varighet økte fra 19,2 til 20,9 uker fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003.

Økt arbeidsledighet i Sverige
Den sesongjusterte arbeidsledigheten i Norge var 4,6 prosent både i november og august 2003. I samme tidsrom var ledigheten i EU-landene uendret på 8,0 prosent, mens for OECD-landene samlet gikk ledigheten ned fra 7,1 til 7,0 prosent. I USA var ledigheten på 5,9 prosent i november, en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra august. Arbeidsledigheten i Sverige økte fra 5,6 til 6,0 prosent, mens den i Finland gikk ned fra 9,0 til 8,9 prosent. I samme periode var arbeidsledigheten i Tyskland og Frankrike om lag uendret. Dette viser tall fra OECD og Eurostat.

Flere undersysselsatte
Det var 90 000 undersysselsatte i 4. kvartal 2003, det vil si deltidssysselsatte som søker mer arbeid. Dette er en økning på 10 000 fra samme kvartal året før. Som andel av alle deltidssysselsatte utgjorde undersysselsettingen 14,9 prosent, mot 13,3 prosent i 4. kvartal 2002. Over halvparten av de undersysselsatte ønsker å jobbe på heltid.

Ved å summere tilbudet av arbeidstimer fra de arbeidsledige og de undersysselsatte får vi at i 4. kvartal 2003 tilbød disse to gruppene 115 000 ukeverk (heltidsjobber), en økning på 12 000 fra året før

Nedgang i industrisysselsettingen
Antallet sysselsatte i alt var omtrent uendret fra 4. kvartal 2002 til 4. kvartal 2003. Blant hovednæringene var det industrien, samt transport og kommunikasjon som hadde den største nedgangen i sysselsettingen, med henholdsvis 10 000 og 9 000 færre sysselsatte i forhold til 4. kvartal 2002.

Uendret antall midlertidig ansatte
192 000 personer var midlertidig ansatt i 4. kvartal 2003, noe som er på omtrent samme nivå som i tilsvarende kvartal året før. Alt i alt utgjorde de midlertidig ansatte 9,2 prosent av alle ansatte i 4. kvartal 2003, mot 9,4 prosent ett år tidligere. Innslaget av midl


Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?