Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivet må endres
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivsforsker Bjørg Åge Sørensen og NHOs sjefslege Geir Riise er enige om en ting:  Arbeidslivet må endres for at målene i Inkluderende Arbeidsliv skal nås.  Verdighet i arbeidslivet mener Sørensen er hva som må til for at flere skal holde lenger ut.

-           I en tid der vi bruker mer penger på å holde folk utenfor arbeidslivet enn på alderspensjon må vi tenke på alternative måter å få folk i jobb på, mener Geir Riise.

I dag koster uførepensjon 90 milliarder årlig, mens alderspensjon koster 72 milliarder kroner årlig.

Riise etterlyste en ny tankegang, som gjør at folk med plager ikke nødvendigvis blir satt utenfor for alltid.  Istedet ønsker han å gi dem muligheten til å jobbe etter deres evne, og bidra med det man kan.  Om dette er to eller tjue timer i uken spiller liten rolle. 

I følge Riise finnes det også flere lyspunkter i det norske arbeidslivet:
-           En OECD rapport fra 2003 viser at Norge og Sveits har flest funksjonshemmede i arbeid (ut i fra folks egen definisjon av at de er funksjonshemmede). Fra 3. kvartal 2002 til 3. kvartal 2003 har IA-bedrifter i et bredt spekter av bransjer nedgang i sykefraværet. Noe som skyldes bedre samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og at tiltak settes i gang tidligere, påpeker Riise.

Han sier videre at han tror en form for belønning til bedrifter som lykkes med sitt IA-arbeid, og som lykkes med å holde folk i arbeid.

Verdighet i arbeidslivet
Arbeidslivsforsker, Bjørg Åse Sørensen, ved Arbeidsforskningsinstituttet ser på det som svært nødvendig at det blir gjort endringer i dagens arbeidsliv.
          Vi må spesielt revurdere intensiteten i dagens arbeidsliv. Mange synes det er vanskelig å oppfylle kravene med en følelse av å gjøre en god jobb, sier hun til NRK.

Det stadig økende presset i arbeidslivet, kombinert med den økende velstanden gjør at mange ønsker å trekke seg ut av arbeidslivet tidlig.  For at eldre arbeidstakere skal stå løpet ut, mener Sørensen at verdighet er viktig.
          Eldre arbeidstakere som ikke får anledning til å oppgradere kunnskapen, og ikke får signaler om at de er ønsket, vil starte en mental frakoblingsproses. Man kan sammneligne dette med et samlivsbrudd. Der vil ofte den svakeste part starte et stille arbeid for å forberede seg på at nå nærmer det seg slutten, og derfor trekke seg stille tilbake.

Arbeidslivet trenger en kombinasjon av alle generasjoner.  Ulike generasjoner sitter med ulik erfaring og kompetanse, og Sørensen påpeker at det er en sterk sammenheng på en arbeidsplass mellom det å ha en god aldersfordeling og å oppnå høy produktivitet.

Eldre arbeidstakere vil bli enda viktigere i tiden som kommer, som en følge av eldrebølgen.  Derfor foreslår arbeidslivsforskeren et mer fleksibelt arbeidsliv som et virkemiddel for å få flere til å stå lengre i arbeidslivet.
          Vi må ha flere muligheter for variasjon mellom heltids og deltidsarbeid både for menn og kvinner. Vi må kanskje innføre sabbatsår og gjenvinningsperioder i arbeidslivet. I dag er dette mulig i en del akademiske yrker, men det er kanskje andre yrker der man har stort behov for å restituere og viderutvikle seg, sier Sørensen.

(6.2 2004)


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?