Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Fortsatt nedgang i ledigheten
Del artikkelen med venner og kolleger

Den registrerte arbeidsledigheten gikk ned i årets første måned. – Justert for sesongvariasjoner har den registrerte arbeidsledigheten avtatt med 3.100 personer siste måned, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

På tross av den positive trenden er det fortsatt mange arbeidsledige, ved utgangen av januar var det ifølge Aetats statistikk registrert 102.300 helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

Lavere ledighet i bygg og industri
De siste månedene har arbeidsledigheten gått noe ned innenfor industri og bygge- og anleggsyrker. Samtidig melder bedriftene om flere ledige stillinger innen disse yrkene.
Også blant prosess- og maskinoperatører er det nedgang i ledigheten. Innenfor yrker som er vanlige i verkstedindustrien, som for eksempel sveisere, platearbeidere, elektrikere og rørleggere, er det imidlertid fortsatt økning i arbeidsledigheten.

Bedring i IKT
I januar var det klar vekst i antall utlyste stillinger innenfor IKT-relaterte yrker. Dette indikerer at arbeidsmarkedet innenfor IKT er i bedring.

Flest ledige blant 20-24 åringene
For personer med grunnskoleutdanning gikk arbeidsledigheten ned i perioden fra januar 2003 til januar 2004. Ledigheten har økt sterkest for arbeidssøkere med inntil fire års høyere utdanning. I prosent av arbeidsstyrken er ledigheten imidlertid fortsatt klart lavest blant personer som har høyere utdanning.
20-24-åringene har den høyeste ledigheten blant alle aldersgruppene, med 8,0 prosent ledighet. Til sammenlikning har 50-59-åringene den laveste ledigheten målt i prosent av arbeidsstyrken, med 2,6 prosent ledige.

- Dette er gledelig
Victor Norman mener Aetats statistikk for januar forsterker inntrykket av at ledighetsøkningen nå har stoppet opp. Det synes Normann er gledelig, men fortsatt er ikke etterspørselen etter arbeidskraft mer enn moderat.
-      Fortsatt lavt omfang av utlyste stillinger tyder på at det fremdeles er en del usikkerhet i næringslivet, men med et moderat lønnsoppgjør i vår har vi nå gode forutsetninger for å få en markert økning i sysselsettingen og reduksjon i arbeidsledigheten, avslutter statsråd Norman.


Legg til kommentar

29. januar, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?