Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lavere sykefravær med IA
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedrifter som har inngått avtale om ”inkluderende arbeidsliv” (IA-avtale) har lavere sykefravær enn andre bedrifter. Det viser ferske tall fra NHO. - Sykefraværet har hatt en langt mer positiv utvikling for bedrifter som har tegnet IA-avtale. Vi ser at stadig flere bransjer kan vise til store forskjeller i sykefraværet mellom IA-bedrifter og de som står utenom, sier avdelingsdirektør i NHO Geir Riise.

Avtalen om ”inkluderende arbeidsliv” ble inngått mellom partene i arbeidslivet i 2001. Den innebærer en rekke tiltak for å få ned sykefraværet, blant annet utvidet egenmeldingsordning, utvidet kjøp av helsetjenester og redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år.

Markert nedgang
Sykefraværstall fra åtte bransjer som blant annet omfatter byggenæringen, fiskeoppdrett, energibedrifter og grafiske virksomheter bekrefter den positive utviklingen. For IA-bedriftene i disse bransjene er det nedgang i sykefraværet for alle, på det meste opptil 21 prosent viser ferske tall.
Når det gjelder alle de 35 bransjene i NHO sett under ett har IA-bedriftene 2,8 prosent lavere sykefravær enn de som ikke har gått inn på IA-avtalen. Bedrifter som ikke har innført denne typen avtale har i samme periode hatt en gjennomgående økning av sykefraværet. For enkelt har økningen vært oppe i 12 prosent 


Langt mer positive enn i høst

Formålet med IA avtalen som ble undertegnet i 2001 og løper ut 2005, er redusert sykefravær på 20 prosent, flere personer med redusert funksjonsevne ut i arbeid og økt pensjoneringsalder.

Dersom ikke dette målet lykkes, kan resultatet bli at arbeidstagere og arbeidsgiver må betale en større andel av kostnadene ved sykefravær. I fjor høst da IA-avtalen var oppe til vurdering var resultatene av arbeidet langt ifra så tydelige som nå, da vurderte man om det i hele tatt var riktig å fortsette IA-arbeidet. Men med de siste tallene fra NHO er alle parter langt mer positive. 

-           Det går rette veien. Jo flere gode eksempler vi får, jo lettere bør det være å få andre til å gjøre en god innsats, sier avdelingsdirektør Arnulf Leirpoll i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, til Aftenposten.


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?