Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et splittet Arbeidslivslovutvalg
Del artikkelen med venner og kolleger

Flertallet i Arbeidslivslovutvalget (ALLU) la i dag frem sin innstilling til en ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.  Men LO, UHO og YS kaller den en oppskrift på et råere arbeidsliv, og vil kjempe i mot flere av de foreslåtte endringene.  NHO mener derimot at dette er et godt utgangspunkt for en moderne arbeidsmiljølov.

-           Vårt mål har vært å videreutvikle arbeidsmiljøloven slik at den bedre bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, en mer hensiktsmessig og tidsriktig tilpasning til utviklingen i arbeidslivet, og et enklere regelverk, sier arbeidslivslovutvalgets leder Ingeborg Moen Borgerud.

Hun fikk støtte fra arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, som fikk utvalgets innstilling overrekt på dagens pressekonferanse.
-           Vi trenger en arbeidslivslov som bidrar til et arbeidsliv med plass for alle, som sikrer arbeidstakernes behov for vern, og som gir en hensiktsmessig tilpasning til utviklingen i næringslivet. Det er gledelig at det på mange punkter er samstemmighet i utvalget. Det gir oss et godt grunnlag for å utarbeide en ny lov som svarer på fremtidens utfordringer, sier Norman.

Delte reaksjoner
Arbeidstakersiden har blitt av mange utpekt som taperen av den nye arbeidsmiljøloven, og reaksjonene fra arbeidstakerorganisasjonene tydet også på dette.
-           På avgjørende områder som midlertidige ansettelser, arbeidstid og stillingsvern er dette oppskriften på et mer brutalisert arbeidsliv. Flertallets forslag er langt unna og stikk i strid med det vi mener bør være fasiten for et tryggere og mer menneskevennlig arbeidsliv. Det stikk motsatte av hva en slik lov er til for, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

Leder for utvalget Ingeborg Moen Borgerud, ville derimot ikke kalle noen sider for tapere, og understreket at utvalget hadde jobbet for å lage en balansert innstilling der alle sider var tatt i betraktning.
-            Utvalget har lagt vekt på å komme fram til lovforslag som samlet gir en rimelig balanse mellom arbeidstakernes behov for vern, de plikter dette påfører virksomhetene og samfunnsmessige hensyn, sier Borgerud.

NHO uttrykker i sin pressemelding tilfredshet ved utvalgets innstilling.  Allikevel er det punkter de mener at man burde gått lenger i å ivareta bedriftenes interesser.
-            Innstillingen som ble lagt frem i dag gir et godt utgangspunkt for å sluttføre arbeidet med å modernisere arbeidslivets regelverk, sier direktør i NHO Sigrun Vågeng.

Spesielt peker NHO på usikkerhet rundt midlertidige ansettelser, arbeidstidsordninger, retten til å stå i stilling og spørsmålet om pensjon ved virksomhetsoverdragelser som viktige temaer som må oppklares.  I tillegg vil det være et hovedmål for NHO å skape et enkelt og effektivt lovverk.

LO får på den andre siden støtte fra YS og UHO når de går til angrep mot det de kaller en oppskrift på et råere arbeid


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?