Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Lønnstilskudd virker inkluderende
Del artikkelen med venner og kolleger

”Fleksibel jobb” er et femårig prosjekt i Aetat som ble startet sommeren 2000.  Prosjektet gir bedrifter mulighet til å få lønnstilskudd ved ansettelse av personer med redusert arbeidsevne.  Tilstandsrapporten utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser til blandede erfaringer.

AFI-rapporten ”Inkludering i arbeidslivet ved bruk av lønnstilskudd og oppfølging” bygger på en undersøkelse om arbeidssøkere med redusert arbeidsevne og deres muligheter til å bli inkludert i det ordinære arbeidslivet.

Ingen automatikk
Deltakerne som er intervjuet er i stor grad positive til tiltakene, og ser på lønnstilskudd som en døråpner i arbeidslivet.  Tilskuddet gjør at flere bedrifter ansetter arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne.  Perioden med lønnstilskudd blir av mange sett på som en prøveperiode, der begge parter får muligheten til å se om dette vil fungere.  Allikevel er det ingen automatikk i at lønnstilskuddet fører til fast jobb.

”Fleksibel jobb” ble satt i gang for å prøve ut et nytt attføringstiltak rettet mot ordinære bedrifter. Tiltaket går ut på å gi bedrifter lønnstilskudd i inntil 5 år for å ta inn en arbeidssøker med varierende og nedsatt yteevne. Det er krav om fast ansettelse, men ved behov kan deltakerens funksjonsevne prøves ut ved midlertidig ansettelse i ett år. Deltakerne følges opp av Aetat individuelt.

Den individuelle oppfølgingen av både arbeidstaker og arbeidsgiver blir sett på som det viktigste kriteriet for suksess, i følge rapporten.

Over halvparten av arbeidgiverne i undersøkelsen er fornøyd med sin arbeidstaker fra ”Fleksibel jobb”, men under halvparten av arbeidstakerne føler seg trygge på at de vil bli fast ansatt.

Inkluderende
-            Prosjekterfaringene viser at det er vanskeligere å bli ansatt i den offentlige sektor enn i private bedrifter. Dette skyldes antakelig manglende muligheter og vilje i det offentlige til både å gjennomføre ordinære ansettelser og til å bevilge stillinger forbeholdt personer med yrkes­hemming gjennom budsjettene, heter det i rapporten.

Gjennom prosjektets mange erfaringer har man kommet med en lang rekke råd til arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) for å skape en mer inkluderende virkelighet.  Først og fremst understrekes det at det offentlige må ta IA-avtalen på alvor.
-           I tillegg må IA-avtalen tas på alvor i offentlig sektor ved å ansette arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne innenfor eksisterende bud­sjetter og ved å disponere budsjettene, slik at de i større grad åpner for faste ansettelser, konkluderer rapporten.

[Les sammendrag av rapport] (Word-dokument)
[Besøk AFI sine nettsider]

oks.com >books
oks.co

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?