Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Utstøtning kan forebygges
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort av det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), viser at virksomheter selv kan halvere risikoen for utstøtning av ansatte med noen enkle grep.  Ved å prioritere medarbeiderutvikling og etterutdannelse synker også risikoen for høyt sykefravær.

 

Undersøkelsen som er utført i samarbeid mellom Socialforskningsinstituttet (SFI) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), har fulgt mer enn 3 000 danske arbeidstakere i to og et halvt år.  Den tar høyde for en lang rekke kjente risikofaktorer for utstøtning.  Samtidig som deltakerne har gitt informasjon om kjønn, alder, helse, psykososiale og ergonomiske forhold i arbeidet, har også virksomhetene gitt opplysninger om hvordan man har prioritert medarbeiderutvikling og etterutdannelse.

 

Halvert risiko

AMI slår fast i sin undersøkelse at virksomheter med lav prioritering av medarbeiderutvikling og etterutdannelse har større risiko for å miste medarbeidere.  Dette bekrefter også en undersøkelse gjort av Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK), som viser at virksomheter som gjør minst i forhold til sin arbeidstaker, har dobbelt så stor risiko for å støte ut medarbeidere.  Dette er uavhengig av den enkeltes helse, livsstil og arbeidsmiljø, samt om virksomheten er stor eller liten, offentlig eller privat.

 

Ansatte med helseproblemer klarer seg bedre i virksomheter med medarbeiderutvikling og etterutdannelse.  Undersøkelsen gjort av NAK deler bedriftene inn i tre kategorier ettersom hvordan de prioriterer disse forholdene, og resultatene viser også her en halvert risiko for sykefravær og utstøtning hvis virksomheten prioriterer dette høyt.

 

Hva er utstøtning, medarbeiderutvikling og etterutdannelse?

I undersøkelsen er utstøtning definert som overgang fra arbeid til mottakelse av sykepenger i minst åtte dager eller mottakelse av førtidspensjon.

 

I undersøkelsen er medarbeiderutvikling en samlebetegnelse på en rekke faktorer:

·                      Bruk av medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler

·                      Organisatoriske endringer for å gi den ansatte større selvstendig ansvar

·                      Endring i medarbeiderens arbeidsoppgaver for å fremme den personlige utviklingen

·                      Kurs for medarbeiderne

·                      Utdannelse/utvikling av ledere

·                      Felles kultur og lagånd i virksomheten

 

(5.3 2004)


Legg til kommentar

28. mai, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?