Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsgiverne har skylden
Del artikkelen med venner og kolleger

Folketrygdens utgifter økte med over 6 prosent fra 2002 til 2003.  Utgiftene er samlet på mer enn 200 milliarder kroner, og sterkest var veksten i sykepenger og uføretrygd.  Finansminister Per-Kristian Foss mener at arbeidsgiverne har mye mer å bidra med i kampen for et bedre arbeidsliv.

-          Veksten er urovekkende, sa Foss på pressekonferansen.
Hadde man nådd målene om 20 prosent lavere sykefravær, ville Staten hatt  10 milliarder kroner ekstra til andre formål.  Dette slo finansministeren fast, da han la frem fjorårets folketrygdsutgifter. 

Hovedtendenser 2003
I 2003 var folketrygdens utgifter til sykepenger på 29 122 millioner kroner (foreløpige tall) i 2003. Det er en økning på 11,5 prosent sammenlignet med 2002. Om lag halvparten av veksten kan forklares med vekst i sykepengegrunnlaget.

Antall nye mottakere av rehabiliteringspenger økte med 13,5 prosent fra 2002 til 2003. Pr 31.12.03 mottok 61 029 personer rehabiliteringspenger. Nærmere 43 prosent av disse hadde mottatt stønad i over ett år.

Pr 31.12.03 var det 301 214 uførepensjonister i landet. Dette utgjør 10,4 prosent av befolkningen mellom 18-67 år.

(Alle tall i følge Rikstrygdeverket.)

Arbeidsgivere må ta ansvar
Finansministeren mener at arbeidsgiverne i fremtiden må ta større ansvar for å få sykefraværet ned på et akseptabelt nivå.  I dag har kun 17 prosent av bedriftene innen Handels- og Servicenæringens Hovedorgnasisasjon undertegnet en IA-avtale.  Tallet er så lavt at Foss mener det er i nærheten av boikott.
-           Det er et stygt tall, og det er fristende å si at arbeidsgiverne boikotter, sa Foss.

Mens opp mot 80 prosent av offfentlige bedrifter er IA-bedrift, kan kun 40 prosent av medlemsbedriftene i NHO vise til det samme.  Foss forventer at begge organisasjonene vil arbeide for å få flere bedrifter til å ta tak på sin arbeidsplass.
-           Dette er det viktigste virkemiddelet for å få ned kostnadene både for bedriftene og det offentlige, sa finansministeren.

Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen, er som finansministeren misfornøyd med utviklingen i sykefraværet, men understreker at det ikke er nok å bare telle IA-avtaler.  Arbeidet som blir gjort i IA-bedriftene er langt mer viktig enn å være en IA-bedrift. 

-           Det er en bedre utvikling av sykefraværet i NHO-området enn totalt i arbeidslivet. Vi har ingen grunn til å ha dårlig samvittighet. Vi har et høyt aktivitetsnivå og tar dette på alvor. Man kan ikke bare telle hvor mange bedrifter som har slik avtale. Vel så viktig er hvor mye man går inn i avtalen og arbeider med den. Her er private bedrifter er langt fremme. 9 av 35 bransjer hos oss viser en bedring på mellom 2 og 22 prosent i sykefravær, mens økningen er over 10 prosent i resten av arbeidslivet. En undersøkelse viser at det er lettere for funksjonshemmede å få arbeid i private bedrifter enn i det offentlige, sier NHO-direktøren til Aftenposten.

 

[ (16.3 2004)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?