Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsgiverne får mer ansvar
Del artikkelen med venner og kolleger

I Sverige ønsker man nye virkemidler i kampen for et lavere esykefravær.  Et forslag gir arbeidsgiverne et mye større økonomisk ansvar.  15% av sykelønn utover de første to ukene skal finansieres av bedriften.  I følge NRK vil Regjeringen i Norge også stramme inn utbetaling av sykepenger.

Selv med nedgang i sykefraværet ønsker de svenske myndighetene at man gjør arbeidet med sykefravær enda mer effektivt.  Ved å endre sykelønnsordningen, slik at arbeidsgiverne får mer av det økonomiske ansvaret, antar man at bedriftene vil sette inn flere tiltak for å forebygge sykefravær. 

I diskusjonene den seneste tiden har flere forslag til en ny sykelønnsordning blitt diskutert.  Men, fra arbeidsgiversiden mener man at det offentlige også må ta mer av ansvaret for det høye sykefraværet.  Spesielt gjlelder dette i forhold til den lange ventetiden for behandling i sykehus, som forlenger sykefraværet mye.

Langtidssykefraværet
I likhet med Norge har svenskene et voksende langtidssykefravær.   Derfor ser man det som nødvendig å endre sykelønnsordningen slik at det private også får medansvar for sykepenger betalt etter de to første ukene.  Forslaget endrer ordningen med tre ukers ansvar for arbeidsgiveren, til en delt ordning mellom det offentlige og det private.  De to første ukene vil arbeidsgiverne ha ansvaret for 80 prosent av sykelønnsordningen, mens tiden etter dette vil arbeidsgiverne ha ansvaret for 15 prosent.  Det har også vært diskutert om arbeidsgiverne burde hatt ansvaret for 25 prosent av utgiftene til langtissykefraværet.

Mange arbeidsgivere peker på det offentlige behandlingstilbudet når de skal forklare det høye langtidssykefraværet.
          Det är inte bara en fråga om det ska vara en tredje sjuklönevecka, 15- eller 25 procents medfinansiering för oss arbetsgivare. Det handlar lika mycket om att sjukvården inte kan leva upp till förväntningarna, påpeker Ulf Mehlin overfor Svenskt Näringsliv.

Han erfarte selv dette som arbeidsgiver da en av han ansatte trengte en kneoperasjon for å kunne fortsette i arbeidet.  Men, på grunn av lange ventekøer må den ansatte være sykemeldt frem til desember.
-           Tänk vilka kostnader det är för samhället; det rör sig om 150.000 i sjukpenning och om 100.000 i missade intäkter om personen i fråga kunnat jobba.

Utnytter systemet
-           Folk fuskar inte, men de använder systemet. Men det ligger ett förslag om omorganisation av Försäkringskassan och med tanke på att situationen är så illa som den är och att debatten är igång så kommer det att bli bättre, sier Per Rosengren i Venstrepartiet.

I Sverige har man kalt dagens sykeforsikring en systemfeil, og at den gunstige økonomiske støtten fra det offentlige har gjort det enklere for ansatte og arbeidsgivere og godta sykefravær. 

Hva med Norge?
I følge NRK vil Regjeringen i Norge endre sykelønnsordningen i den løpet av den nærmeste fremtiden.  Etter det NRK erfarer skal syke ansatte møte på jobb dersom de kan gjøre andre arbeidsoppgover for bedriften, enn det de vanligvis gjør.  Sykemeldte vil miste retten til sykepenger hvis dette ikke etterfølges, og leger som sykemelder uten noen god funksjonsvurdering vil kunne miste retten til å skrive ut sykemeldinger.&nb


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?