Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Maner til kamp mot sykefraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

Sosialminister Ingjerd Schou får støtte av både trygdedirektør Arild Sundberg og YS-leder Randi Bjørgen når hun maner til økt innsats i arbeidet mot det høye sykefraværet.  For første gang stiger sykefraværet like mye i IA-bedrifter som i andre bedrifter.

Sosialministeren var svært skuffet over de siste tallene fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som viste en sterk økning i det legemeldte syekfraværet.  Hun får støtte fra trygdedirektør Arild Sundberg i at arbeidet må intensiveres.
-        Dette er svært bekymringsfullt. Nå må det tas alvorlig tak i sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet, sier Sundberg.

Også YS-leder Randi Bjørgen stiller seg bak kravene om sterker innsats fra bedriftene.
-           Dette er svært skuffende. Nå må vi alle ta oss kraftig sammen for å få bukt med sykefraværet. Det ligger et særlig ansvar på arbeidsgiverne for å ta IA-arbeidet skikkelig på alvor. Da blir det fullstendig skivebom når Finn Bergesens anstrengelse består i at han på NRK i dag kjefter på dem som er syke, sier Bjørgen på organisasjonens nettsider.

IA-bedrifter
Fra flere hold understrekes det at det ikke er nok å undertegne en IA-avtale, og så kalkulere med lavere sykefravær.  Det er imidlertid vist flere ganger at systematisk arbeid hjelper.
-           Det holder ikke å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv, dersom virksomhetene ikke følger opp i praksis. IA-virksomheter skal være et kvalitetsstempel på godt sykefraværsarbeid, sier Sundberg.

Randi Bjørgen viser til resultater i virksomheter som har gått PIL-skolen, der man har sett gode resultater som et følge av kurs med vekt på sykefravær og arbeidsmiljø.  Og, selv om det offentlige har flest ansatte i IA-virksomheter er det ikke nødvendigvis her de beste resultatene oppnås.
-           Vi vet at det er flere offentlige virksomheter enn private som har tegnet avtale. Samtidig får vi tilbakemeldinger fra tillitsvalgte om at IA-arbeidet ikke blir tatt skikkelig på alvor i offentlig sektor. I offentlig sektor kan en arbeidsgiver ”spare” penger på eget budsjett, ved at en ansatt er borte. Da kan det lett bli greit å unnlate å anstrenge seg noe særlig for å få bukt med sykefraværet. Det kan vi ikke lenger tolerere, sier YS-leder Randi Bjørgen.

-           Vi må kunne kreve at flere private virksomheter deltar i arbeidet. Vi må også kunne kreve av offentlige arbeidsgivere tar IA-avtalen skikkelig i bruk. Det er ikke godt nok kun å signere avtalen; virkemidlene må iverksettes, understreker Bjørgen.

Holdningsendringer
Trygdedirektør Arild Sundberg etterlyser en holdningsendring i norske bedrifter.  Både hos arbeidstakere og arbeidsgivere.  Svært viktig i arbeidet for et lavere sykefravær er graderte sykemeldinger og funksjonsevne, mener han.
-            Arbeidsgiver og arbeidstaker har et felles ansvar for å avklare arbeidsevnen og utarbeide en individuell oppfølgingsplan så snart som mulig og senest innen åtte uker. Det er svært viktig at arbeidstaker tidlig får prøve seg i arbeidet igjen, sier trygdedirektøren. (24.3 2004)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?