Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Et enklere Norge for bedrifter?
Del artikkelen med venner og kolleger

NHO konkluderer i sin rapport ”Enklere BedriftsNorge” at vi beveger oss mot en enklere hverdag for bedriftene, men at arbeidet går sent.  Samtidig viser tall Trygdeetaten at 24 500 bedrifter enda ikke har levert inn årskontrollen til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret.

NHO har alltid sett på forenkling av byråkratiet som viktig.  Spesielt for mindre bedrifter har skjemaveldet vært et problem.  Derfor setter NHO fokus på Regjeringens handlingsplan ”Et enklere Norge, gjennom sin 4. rapport.  Rapporten NHO publiserer gjennomgår 37 av 122 prosjekter i Regjeringens handlingsplan.

-           Vi er i utgangspunktet fornøyd med at Regjeringen har fokus på forenklingsarbeidet.  Vår gjennomgang viser at det gjøres mye godt arbeid med mange viktige forenklingsprosjekter innenfor alle områdene i planen – og med en god nok fremdrift – selv om ikke alle tidsplaner holder, heter det i rapporten.  

Et mer effektivt regelverk for næringslivet dreier seg i følge NHO om bedre tilgjengelighet, bedre struktur, bedre regelprosess og et mer næringsvennlig innhold.  I rapporten påpeker NHO at Regjeringen først og fremst har de tre første punktene i føkus, mens når det kommer til prioriteringer mellom ulike hensyn og og interesser er det næringslivet som taper.

-           Det er Regjeringens manglende vilje til å selv utrede muligheten for en reduksjon av oppbevaringstiden i forhold til regnskapsmateriale et begredelig eksempel på, sier Ingebjørg Harto ved NHOs næringsjuridiske avdeling.  

AA-register
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistrering (AA-register) er blant tiltakene NHO er mest kritisk til i sin rapport.  AA-registeret er spesielt viktig for mange offentlige etater som bruker opplysningene i sitt arbeid.  I tillegg sikrer det at arbeidsgiverne raskt får refusjon av for eksempel sykepenger og fødselspenger. I følge NHO burde man ha lagt mer til rette for en effektiv løsning. 

-           Vi er fornøyd med at Altinn nå er kommet på banen, men er meget misfornøyd med at Rikstrygdeverket med sitt Arbeidstaker-arbeidsgiverregister (AA-registeret), ikke har lagt seg på en Altinn-løsning (se side 12 i rapporten), sier Inger Aarvig ved avdeling for innovasjon og mindre bedrifter i NHO.

Trygdeetaten opplyser at 104 000 arbeidsgivere har levert årskontrollen innen 12. mars 2004. Men, enda har 24 510 arbeidsgivere til gode og levere den, og disse får nå purringer fra Rikstrygdeverket. Frist for å svare på purringene er 7. april, og de som ikke svarer innen denne siste fristen, vil bli ilagt tvangsmulkt på kr. 170 pr dag inntil svaret foreligger.

 

[Les pressemelding fra Trygdeetaten]
[Les artikkel hos NHO


Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?