Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


BHT og inkluderende arbeidsliv
Del artikkelen med venner og kolleger

Bedriftshelsetjenesten er engasjerte i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv, IA, viser en ny rapport fra STAMI og Idebanken – inkluderende arbeidsliv.  Arbeidet med IA kombineres bra med det forebyggende HMS-arbeidet.

Ved å kombinere dybdeintervju, spørreskjemaer og en erfaringskonferanse har STAMI og Idebanken kartlagt BHT sine holdninger overfor IA.  Mange av BHT-bedriftene er selv nylig blitt IA-bedrift, noe som begrenser egne erfaringer med IA hos mange.  Men, man kunne tydelig spore en entusiasme hos bedriftshelsetjenestene.

-            Svarene i undersøkelsen reflekterer derfor kanskje mer entusiasme og forventninger til IA enn erfaringer, heter det i rapporten.

Konklusjoner
Ved siden av en sterk entusiasme slår rapporten fast at BHT sin kompetanse kommer godt frem i arbeidet med IA.  Dette uten at det går ut over det forebyggende HMS-arbeidet. 

Samarbeidet mellom virksomheter, BHT og arbeidslivssentrene har også fått en god start de fleste steder.  Fra BHT-ene sin side var det opprinnelig stor frykt for at arbeidslivssentrene skulle tilby gratis tjenester, som BHT-ene måtte ta seg betalt for.  SÅ langt har dette ikke hvert tilfelle.  Rapporten peker imidlertid på en viss usikkerhet rundt det videre samspillet, ettersom arbeidslivssentrenes hovedoppgave så langt har vært å få flest mulig bedrifter til å undertegne IA-avtalen.  Dermed kan man oppleve flere interessekonflikter ettersom arbeidslivssentrenes fokus rettes mer mot hver enkelt IA-bedrift.

Den bedriftsinterne attføring har fått bedre fokus som følge av IA-arbeidet.  Lederansvaret er blitt tydeligere, men fremdeles gjenstår det mye arbeid i form av virksomhetens egeninnsats.  Arbeidslivssentrenes kontaktpersoner og de økonomiske støtteordningene tillegges stor vekt.  Trygderefusjonsordningen for BHT fungerer bedre enn den gjorde i begynnelsen. 

IA ingen suksess ennå
Rapporten understreker at man så langt ikke har sett den ønskede effekten av IA-arbeidet.  På tross av stor entusiasme og mye godt arbeid som gjøres i mange bedrifter, har IA ikke nådd sine nasjonale mål for verken sykefravær eller utstøtning. 
-           Avtalen i sin nåværende form, ser heller ikke ut til å være særlig egnet til å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne til arbeidslivet, konkluderer man i rapporten.

21. april, starter Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten.  Programmet for den tre dager lange konferansen ligger på  konferansens hjemmesider.

[Les mer om undersøkelsen hos STAMI]

oks.com >books
x;> (20.4 2004)

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?