Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


- Sykefraværet et sykdomstegn
Del artikkelen med venner og kolleger

Vekst i norsk økonomi og lavere ledighet var noen av de positive nyhetene finansminister Per-Kristian Foss kunne fortelle om da han la frem revidert nasjonalbudsjett i går. Men det var også negative trekk, Foss mente blant annet det høye sykefraværet var et klart sykdomstegn.

 

- Det er et sykdomstegn når en av verdens rikeste nasjoner har et så høyt sykefravær, sa finansminister Per-Kristian Foss i går.

 

Trygdeutgifter

Utgiftene til uførepensjon, attføringspenger, fødselspenger og legemidler fortsetter også å øke. I perioden 2002 til 2004 har utgiftene til folketrygden økt med 21 milliarder og stadig flere får trygd som sin viktigste inntektskilde. For regjeringen er det viktig at veksten i folketrygden bremses.

- Den sterke veksten i trygdeutgiftene har medført vanskelige prioriteringer i budsjettarbeidet og gjort det nødvendig med kutt på enkelte områder, sa Foss.

 

Konsekvenser for IA-avtalen

Til tross for regjeringens ambisjon om å få ned sykefraværet gjennom avtalen om et inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet, har fraværet bare fortsatt å øke.

 

Sykepengene som koster staten over 30 milliarder kroner bare i år, koster også bedriftene flere milliarder. Tross alle ambisjoner om å redusere fraværet, så blir det en stadig dyrere og mer omstridt ordning. Statsministeren har gitt økningen i sykefraværet skylden for at regjeringen ikke får gjort jobben sin på andre områder.

 

Når avtalen om inkluderende arbeidsliv går ut etter neste valg, ligger det an til et kraftig slag om sykelønnsordningen.


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?