Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Beskrivelse av arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Funksjonsvurdering er blitt en viktig del av legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv.  Ved en slik vurdering vil en beskrivelse av arbeidsplassen være til stor hjelp.  Rådgiver ved STAMI Inger Helene Gudding, følger opp Sandmansutvalgets innstilling, og ønsker å gi legene et hjelpemiddel for en slik vurdering.

Sandmansutvalgets har en klar oppfatning om arbeidsplassbeskrivelsens rolle i legens arbeid med pasienter:
"Et slikt system vil være langt mer effektivt og hensiktsmessig dersom det knyttes til en beskrivelse av de krav til funksjonsnivå som må settes på den enkeltes arbeidsdsplass (jobbanalyse). Dette vil være en viktig oppgave for bedriftshelsetjenesten."

Begrenset informasjonsmengde
Den største utfordringen for en lege som skal sykemelde en pasient er mangelen på informasjon.  En pasient vil under et legebesøk ha redusert mulighet til å se de begrensninger og muligheter arbeidsplassen gir.  Med knapp tid kan misforståelser oppstå mellom legen og pasienten.

-           En arbeidsplassbeskrivelse er et verktøy til formidling av mer kunnskap. Det spesielle ved beskrivelsen er at det er arbeidsgiver som tar initiativet og med det også et medansvar for å supplere fastlegen med informasjon. Arbeidsgiver tilbyr legen og den ansatte et felles utgangspunkt som grunnlag for vurdering og diskusjon. Beskrivelsen er også godt egnet som underlag for oppfølgingssamtaler mellom arbeidsgiver og den sykmeldte innad i virksomhetene, skriver Gudding i sin artikkel.

To deler
Inger Helene Gudding foreslår en todelt beskrivelse av arbeidsplassen.  Den første delen bør inneholde de arbeidsoppgaver som utføres i bedriften, mens den del to bør omhandle arbeidsmiljøforhold som er spesielle for arbeidsplassen.  Samtidig vil en illustrering, ved hjelp av fotografier kunne underbygge og gi en bedre oversikt.

En slik beskrivelse vil bli svært ulik for hver arbeidsplass.  Spesielt vil forskjellene bli store mellom bransjene, der man på en kontorarbeidsplass vil han en helt annen arbeidshverdag enn ved en industriarbeidsplass.

Bruksområder
Arbeidsplassbeskrivelsen vil gi legen verdifull informasjon i arbeidet med en pasient.  Det vil ved utfylling av en funksjonsvurdering gi flere muligheter til for eksempel alternative arbeidsoppgaver eller eventuelle tilretteleggingstiltak. 

-           Et systematisk bruk av arbeidsplassbeskrivelser vil bidra til et mer målrettet samspill mellom arbeidsgiver og den ansatte og mellom arbeidsgiver, fastlegen og den ansatte. Den bør gjøre intetsigende legeerklæringer med setninger som; "N.N. trenger lettere arbeid", til historie, avslutter Gudding.


[Les Inger Helene Gudding sin artikkel på stami.no]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolute

Legg til kommentar

21. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?