Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positiv evaluering av Telefon for arbeidslivet
Del artikkelen med venner og kolleger

ECON sin evalueringsrapport konkluderte med at det er behov for en tjeneste som Telefon for arbeidslivet.  Prosjektleder Bente Tangen mener grunnlaget nå er lagt for videre satsing på tjenesten.

Linjen er åpen:
tirsdag 09 - 15
onsdag 13 - 19
torsdag 09 – 15

Econ Analyse har gjennomført evalueringsrapporten av Prosjektet Telefon for Arbeidslivet. Innringere til telefontjenesten er kontaktet og intervjuet, og Econ har intervjuet prosjektlederen.

Telefontjenesten Telefon for arbeidslivet er en suksess innenfor sine begrensede rammer. Telefontjenesten har utvilsomt nådd sitt mål om å hjelpe personer i arbeidslivet med å takle psykososiale og andre problemstillinger. Et overveldende flertall av innringerne vurderer hjelpen de fikk fra telefontjenesten som svært positiv. Så godt som alle vil anbefale den til andre. Noe som særlig trekkes fram som positivt ved tjenesten er at de som ringer møter en person som vekker tillit, både menneskelig og faglig.”

Evalueringsrapporten av Telefon for arbeidslivet.

-           Med den positive evalueringen som utgangspunkt forsøker vi nå å overbevise myndighetene om å satse på Arbeidslivstelefonen framover. Vi har levert søknad til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet med et budsjett som tilsvarer økt bemaning og økt tilgjengelighet på telefonen, sier Bente Tangen.

Uavhengig tredjepart
Flertallet av innringerne sier at arbeidslivsstelefonens viktigste rolle er som en uavhengig tredjepart som de kan snakke til.  For mange har dette ført til en raskere avklaring av den situasjonen de er i.

Siden intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001 har sykefraværet steget.  Dette til tross for at et av hovedmålene med IA var å få senket fraværet med 20 prosent.  Bente Tangen mener at mye av årsaken til det dårlige resultatet har vært fokuseringen på å få flest mulig arbeidsplasser til å undertegne en IA-avtale.  Dette har ført arbeidet for en bedre arbeidsplass i andre rekke. 
-           Vår påstand er i stedet har man fokusert for mye på å få flest mulig til å undertegne avtalen enn å sørge for at sykefraværsarbeidet følges opp i praksis. IA-rådgiverne forholder seg til bedriftens ledelse (system), ikke til de ansatte (individ). Det er selvsagt en  uoverkommelig oppgave for en stakkars rådgiver å forholde seg til flere tusen ansatte, men vi mener betydningen av oppfølgingen av den enkelte (individet) er blitt undervurdert. Det v


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?