Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Perioden for permittering blir mindre
Del artikkelen med venner og kolleger

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å minske perioden for permittering til 26 uker.  Dette har skapt sterke reaksjoner hos arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.  Forbundsleder Kjell Bjørndalen frykter at konsekvensene blir flere oppsigelser.

Den tidligere loven gjorde det mulig å permittere arbeidstakere i 52 uker, og med kun 3 dagers lønnsplikt for arbeidsgiver.  Denne ble endret til kun 26 uker, men i dag er det en forskrift som gjør det mulig å permittere i opptil 42 uker.  Denne forskriften går imidlertid ut 1. juli, og arbeidslivsorganisasjonene samler seg nå for å få denne forlenget.

-            Arbeidsgivers lønnsplikt under permitteringer ble forlenget fra tre til ti dager. Konsekvensen av denne endringen er beviselig at bedrifter sier opp ansatte i stedet for å permittere dem, skriver Bjørndalen i et brev til Finanskomiteen på Stortinget.

I brevet minner han også om regjeringens opprinnelige forslag om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering til 30 dager.

Usikkerhet
NHO stiller seg bak arbeidstakerorganisasjonene, og mener at en ny endring i permitteringsreglene vil være uheldig.  For bedrifter skaper dette usikkerhet, ved at man aldri kan føle seg trygg på hva man kan forholde seg til.
-            Situasjonen for konkurranseutsatt næringsliv er i bedring, men det tar tid før dette slår ut i økt sysselsetting. Derfor bør adgangen til å permittere i 42 uker føres videre, skriver NHO på sine nettsider.

NHO understreker også effektene av regjeringens endring av økt lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering.  I følge NHO har dette allerede ført til oppsigelser der man tidligere kunne permittere.  Den samme erfaringen har Fellesforbundet:
-           Ved oppsigelser sparer bedriftene utgifter tilsvarende syv dagers lønn per ansatt, men mister kompetanse.

Nedgang i antall permitterte
Antall permitterte har i følge tall fra Aetat gått sterkt ned det siste året.  Ved utgangen av april var nedgangen på helt ledige permitterte på 27 prosent til 6 414 permitterte.  Inkluderer man delvis permitterte, er tallet på antall permitterte 10 550.  Dette er en nedgang på 23 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

[Les mer i LO nytt]
[Les mer hos NHO]
[Se statistikk hos Aetat]

oks.com >books
title>

Legg til kommentar

30. mai, 2020
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?