Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Aktivitetsplikt
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra 1. juli vil det bli innført en aktivitetsplikt ved sykefravær.  Dette for å sikre at man ved sykefravær ikke blir passivisert, men holder kontakt med arbeidsplassen.  Leger som ikke vurderer aktivitet kan miste retten til å skrive ut sykemeldinger.

Et flertall i Stortingets sosialkomité ønsker å gjøre alle sykemeldte pliktige til å vurdere muligheten for aktivisering i sykemeldingsperioden.  Sammen med sin leder og lege skal man prøve å finne alternative arbeidsoppgaver, eller på annen måte beholde kontakten med arbeidsplassen.

Geir Riise i NHO er svært positiv til det nye tiltaket.
-           Vi mener det kan bidra til å redusere antallet langtidssykmeldte. Ut fra erfaring vet vi at det er sammenheng mellom hvor lenge man er sykmeldt og det å komme tilbake i arbeid, sier avdelingsdirektør i NHO Geir Riise.

Også sosialminister Ingjerd Schou har understreket viktigheten av at leger forstår sin rolle i et inkluderende arbeidsliv.
-           Legene må få et eierforhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv. Det er viktig at de fokuserer på hva pasientene kan gjør av arbeid i forhold til diagnose og behandling. De må alltid vurdere gradert sykemelding før aktiv sykemelding, og aktiv sykemelding før full sykemelding, sier sosialminister Schou til NTB.

Negativ trend
-           Dagens høye sykefravær truer velferden. Det er derfor gledelig at flertallet i Stortingets sosialkomitée støtter denne reformen, mener Riise.

Fraværet har økt jevnt de siste årene, og med stadig større utgifter til trygd og pensjon, går dette utover andre offentlige tjenester.  Sosialkomiteen ønsker derfor å skjerpe kravene til sykemelding, i håp om å senke fraværet og utgiftene.

Tidligere har imidlertid Rikstrygdeverket publisert tall som viser at aktiv sykemelding ikke har senket fraværet, slik som man hadde trodd.  En undersøkelse med tall fra 2001 og 2002, peker på flere faremomenter ved aktiv sykemelding.  Allikevel konkluderer rapporten fra Rikstrygdeverket med en svært positiv tilbakemelding, ved at aktiv sykemelding reduserer risikoen for å bli uføretrygdet.

[Les tidligere artikkel hos Absentia]
[Les pressemelding fra NHO]

title>

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?