Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Permittering i 42 uker
Del artikkelen med venner og kolleger

Budsjettforliket mellom regjeringen og Arbeiderpartiet sikret fortsatt mulighet til 42 ukers permittering ut 2004.  Etter dette vil hovedregelen om maksimum 26 uker permittering i løpet av 18 måneder igjen tre i kraft.

NHO talte sterkt for at ordningen med 42 ukers permittering skulle bevares, og argumenterte med at hyppige endringer i regelverket kun skaper usikkerhet.
-           I et brev til Stortingets finanskomité pekte NHO på det uheldige i at permitteringsreglene på nytt blir foreslått endret. Situasjonen for konkurranseutsatt næringsliv er i bedring, men det tar tid før dette slår ut i økt sysselsetting. Derfor bør adgangen til å permittere i 42 uker føres videre, heter det i en pressemelding fra NHO.

NHO peker og på utvidelsen av lønnsplikten fra tre til ti dager i forbindelse med permittering som kom ved årsskiftet.  Dette har allerede skapt problemer for mange bedrifter, som ikke har råd til en så lang lønnsplikt i allerede vanskelige tider.  Resultatet har derfor blitt oppsigelser i flere tilfeller.

31.12.2004
Etter 31.12.2004 vil hovedregelen - at det kun utbetales dagpenger under permittering i 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder - igjen tre i kraft dersom ikke annet blir bestemt. De som pr. 1. januar 2005 har vært permittert hos samme arbeidsgiver, med rett til dagpenger i 26 uker eller mer i løpet av en periode på 18 måneder, mister da retten til dagpenger med umiddelbar virkning. Uker med dagpenger under permittering hos samme arbeidsgiver i siste 18 måneder forut for eventuell ny permittering, vil gå til fradrag i maksimal periode på 26 uker.

Tilsvarende vil gjelde arbeidsgivers adgang til å permittere uten lønn utover begrensningen i lov om lønnsplikt. Fra og med 1. januar 2005 vil, dersom ikke annet blir bestemt, arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntre for arbeidstakere som har vært permittert uten lønn i 26 uker eller mer i løpet av en periode på 18 måneder.

 

[Les pressemelding fra NHO]

[Se arbeidstilsynets faktaside om permitteringsloven]


Legg til kommentar

29. februar, 2020
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?