Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidslivslov på høring
Del artikkelen med venner og kolleger

Forslaget til ny arbeidslivslov fra Arbeidslivslovutvalget møter sterk motstand fra LO, som mener den er et omfattende angrep på arbeidstakernes rettigheter.  LO vil ikke godta forslaget og ber regjeringen høre på mindretallet.  NHO er på sin side mer positive til forslaget.

-            Flertallets forslag til ny arbeidslivslov innebærer et omfattende angrep på lov- og avtalefestede rettigheter for arbeidstakerne. På sentrale områder, som lovens formål, arbeidstid, stillingsvern og midlertidig ansettelse, bryter utvalgets flertallsforslag med grunnleggende prinsipper for arbeidslovgivningen gjennom tidene og det fagbevegelsen står for. Vi vil aldri akseptere en slik svekkelse av vårt sikkerhetsnett, og krever at Regjeringen ser bort fra disse forslagene og følger mindretallet, sier LO-leder Gerd-Liv Valla.

Midlertidig ansettelse
Muligheten til å ansette arbeidstakere på midlertidig basis har vært et sentralt stridspunkt i arbeidet med en ny arbeidslivslov.  Fremdeles er arbeidsgiver og arbeidstakersiden uenig på dette punktet.  NHO ønsker en mer fleksibel løsning og mulighet til å ett års midlertidig ansettelse. 
-           En fersk Fafo-undersøkelse viser at 75 prosent av de midlertidig ansatte som fortsatt var yrkesaktive hadde fått fast stilling etter to år. For bedriftene er midlertidig ansettelse viktig for å takle store svingninger i oppdragsmengde, skriver NHO i en pressemelding.

Videre viser de til land som Finland, Sverige og Danmark der de har mer romslige ordninger i forhold til midlertidig ansettelser.  I tillegg peker NHO på den utvidede arbeidsgiverperioden ved permittering, som har gjort permittering av arbeidstakere vanskelig for mange bedrifter.

Arbeidsmiljølov for arbeidsgiverne
LO er svært lite fornøyd med Arbeidslivslovutvalgets forslag, og mener det fokuserer for lite på arbeidstakerens vern og utvikling.  Endringene som er foreslått frykter LO vil skape et mer ekskluderende arbeidsliv, med flere trygdede, lavere pensjonsalder og høyere sykefravær.
-            Flertallet skreddersyr dessverre en ny arbeidslivslov for arbeidsgiverne. Det forrykker sterkt maktbalansen i arbeidslivet. Flertallet fremmer en rekke forslag som svekker arbeidstakerne og de tillitsvalgtes stilling. Blant annet er det lagt stor vekt på individuelle avtaler og mindre på de kollektive løsningene. En ny arbeidslivslov må bygge på hovedintensjonene i arbeidsmiljøloven – der vern og utvikling for arbeidstakerne skal være overordnet, sier LO-lederen.


[Les LOs høringsuttalelse]
[Les NHOs høringsuttalelse]

x

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?