Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Heltid en rettighet
Del artikkelen med venner og kolleger

I en kommentar til den siste Arbeidskraftsundersøkelsen fra Statistisk Sentralbyrå, understreker LO at deltid kun er en mulighet, mens heltid er en rettighet for norske arbeidstakere.  Selv om det er stadig flere undersysselsatte i Norge, minner Olav Magnusson i NHO om at det kun for ti år siden var betydelig verre.

Antallet undersysselsatte økte fra 86 000 i 2. kvartal 2003 til 100 000 i 2. kvartal 2004. Siden Arbeidskraftsundersøkelsen  (AKU) startet å måle undersysselsettingen i 1989, har tallet aldri vært høyere. Som andel av alle deltidssysselsatte utgjorde undersysselsettingen 16,1 prosent, mot 14,2 prosent i 2. kvartal i fjor. Undersysselsatte er deltidssysselsatte som søker mer arbeid.

Allikevel mener Olav Magnusson i NHO at tallene var dårligere for ti år siden, og begrunner dette med en høyere andel midlertidig ansatte den gang.
-            Arbeidsmarkedet var atskillig mer uholdbart for ti år siden. Den gang var mellom 40 000 og 50 000 flere midlertidig ansatt enn i dag, sier Magnussen.

Magnusson tror økningen i antall midlertidige og deltidsansatte er et resultat av arbeidsmarkedet og Aetats fokus den siste tiden.
-            Økningen kan blant annet skyldes Aetats sin økte satsing på arbeidsmarkedstiltak. En annen årsak kan være et større behov for vikarer denne perioden, fordi flere har tatt ut omsorgspermisjon eller vært langtidssykmeldt. Det er mange faktorer en må ta hensyn til her, sier Magnussen.

Deltid en mulighet, heltid en rettighet
I et samfunnsnotat fra LO konkluderer man med at deltid kun er en mulighet, mens heltid er en rettighet for arbeidstakere.  Dagens deltidsansatte er i stor grad kvinner (70 prosent), og vel halvparten av de deltidssysselsatte arbeider under 20 timer i uken.  I tillegg viser LO sine undersøkelser at deltidsansatte i langt større grad arbeider på ubekvemme tider, noe som kan forklares med at det deltidsarbeid er utbredt blant skoleelever og studenter.

Selv om det kun en del av de undersysselsatte vil få dagpenger, er det stadig flere som registrerer seg hos Aetat som delvis arbeidsledige.  I 2001 var 33 000 registrert som delvis arbeidsledig hos Aetat.  I dag er det samme tallet 41 000.

Spørsmål rundt midlertidig ansettelser var en svært sentral del i arbeidet til Arbeidslivslovutvalget (ALLU).  LO, UHO og YS foreslo å lovfeste retten for en deltidsansatt til å utvide sin stilling ved nyansettelser i virksomheten. 
-           En slik lovbestemmelse vil gi nye muligheter for deltidsansatte som kan ha lengre arbeidstid enn da de blei ansatt. Bestemmelsen kan videre styrke deltid som en inngangsport til arbeidsmarkedet igjen for arbeidssøkere. En utvidelse av begrepet ”nyansettelser” slik at stadig bruk av mertid/overtid dekkes,  kan gi en lovregel som også kan bidra til at det blir større samsvar mellom avtalt arbeidstid og reell arbeidstid, begrunner LO.

[Les mer hos LO]
[Les mer hos NHO]
[Les mer hos SSB] 

oks.com >books
x;> (13.8 2004)

Legg til kommentar

31. mai, 2020
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?