Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Oppdatering av BHT-registeret
Del artikkelen med venner og kolleger

Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten ønsker nå å oppdatere sitt register over bedriftshelsetjenester (BHT).  Brev er sendt ut til alle BHT-er, med mål om å kartlegge hvilke BHT-tjenester som utføres.

Fagsekretariatet ved STAMI har ansvar for et register over bedriftshelsetjenester i Norge. Registeret med navn, adresse, telefon, telefaks, e-post, hjemmeside-adresse til BHTer, ligger tilgjengelig på nett for alle. Du finner det her.

Registeret er svært nyttig for fagsekretariatet og STAMI og for andre som ønsker å få en oversikt over bedriftshelsetjenestene. Det er viktig at opplysningene i registeret er riktige, derfor ber fagsekretariatet periodevis om en bekreftelse på det som er registrert. Alle bedrifthelsetjenestene får nå tilsendt de opplysningene som er registrert pr. i dag og blir bedt om å sjekke om de fortsatt stemmer.

Undersøkelse av BHT-tjenester knyttet til individ
Fagsekretariatet ønsker å sette fokus på arbeidshelsen og hvordan bedriftshelsetjenester bidrar til å påvirke den. Arbeidshelsen er knyttet til sider ved arbeidsmiljøet (arbeidssituasjon, arbeidsplass, arbeidstid m.m.) og vil kunne påvirkes ved ulike intervensjoner / tiltak.

-            Fagsekretariatet ønsker å få mer kunnskap om det vi har valgt å kalle området individ og hvilke tjenester som her leveres av bedriftshelsetjenestene. Vi vil også gjennomføre intervju med blant annet partene i arbeidslivet om tanker de har om disse tjenestene. Resultatene vil bli presentert i en sluttrapport, forklarer Odd Bjørnstad ved fagsekretariatet.

Dersom målet er å skape forhold som vil bedre arbeidshelsen kan en strategi være å:
·          svekke/fjerne faktorer som kan true arbeidshelsen (risk-faktorer)
·          styrke/fremme faktorer som kan bedre arbeidshelsen (frisk-faktorer).

Faktorer som påvirker arbeidshelsen kan være knyttet til :

området miljø

området individ

(9.9 2004)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?