Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Jobb for livet
Del artikkelen med venner og kolleger

Under verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ble kampanjen ”Jobb for livet” satt i gang.  NSB og McCann Norge ble valgt ut som de første bedriftene i prosjektet som skal sette lys på det psykososiale miljøet på jobb.  Samtidig viser en undersøkelse utført av Norsk Gallup at halvparten har blitt syke som følge av jobben. 

Kampanjen skal gå over fem år og koordineres av Rådet for psyksik helse og støttes finansielt ved hjelp av offentlige midler fra Opptrappingsplanen for psykisk helse.  NSB og McCann Norge ble valgt ut på grunn av det store psykiske presset som ligger på ansatte i begge bedriftene.  I Rådets begrunnelse for NSB heter det at NSB i perioder må tåle negativ mediefokus og kritikk fra brukerne, og at mange arbeidstakere slik blir utsatt for mye psykisk press.  De ansatte hos McCann Norge opplever og et tungt psykisk press, med lange dager og høyt stressnivå.  Rådet vil hjelpe bedriften og videreutvikle tiltak som McCann Norge allerede har satt i gang for å bedre tilværelsen på jobb.

            Bedriftene får sine første 50.000 kroner på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober, og om ett år må de svare for hva de har brukt pengene til, sier generalsekretær Tor Øystein Vaaland.

Oktober 2003 vil NSB og McCann Norge utfordre to nye bedrifter som vil få den samme muligheten til å fokusere på det psykososiale på arbeidsplassen.

Det psykososiale
-           Jeg tror den enkelte bedrift ofte er best egnet selv til å vite hvordan psykososiale utfordringer skal takles. Vår jobb blir å påpeke at alle har en psykisk helse – også på jobben – og at det er fornuftig å ta dette på alvor, sier Vaaland.
Statistikk viser at psykiske problemer er årsaken til mye fravær fra jobben.  Tendensen viser også at stadig flere blir uføretrygdet på grunn av psykisk lidelser.  Som ansatt tilbringer man mye tid på arbeidsplassen, og jobben er en viktig faktor i livet.  Gjennom jobben skaper vi en identitet, en følelse av samhold og tilhørighet og den gir oss en god selvfølelse.  Et godt arbeidsmiljø med fokus på de ansatte stimulerer dette, et dårlig arbeidsmiljø bryter i stedet ned de ansatte.

-           Vi vet jobben både kan hindre og fremme psykiske lidelser, og derfor er økende bevissthet og tiltak så viktig. Med dette arbeidslivsprosjektet vil vi stimulere til mer kunnskap, mer åpenhet og dermed noen flere tiltak som styrker det psykososiale arbeidsmiljøet, sier Vaaland

Undersøkelsen
En av to norske arbeidstakere sier de selv eller en kollega har blitt sykemeldt som følge av psykiske belastninger på jobben.  I 69% av tilfellene har ledelsen håndtert situasjonen på en god og tilfredstillende måte, viser undersøkelsen Norsk Gallup utførte på oppdrag fra Rådet for psykisk helse.  Undersøkelsen skulle kartlegge arbeidstakeres holdninger og kunnskaper om psykisk helse.

-           Tallene viser det er behov for å utfordre arbeidsgivere til å fokusere mer på stress, påkjenninger og psykiske problemer som skyldes forholdene på jobben. Vi ser her at sykmeldinger som er psykisk begrunnet ofte finner sin årsak i ulike typer arbeidspress, og det er viktig at partene i arbeidslivet tar dette på alvor, sier generalsekretær Tor Øystein Vaaland i Rådet for psykisk helse.

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books=position:absolute;top:-999

Legg til kommentar

06. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?