Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tilrettelegging av arbeidsplassen
Del artikkelen med venner og kolleger

Hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplassen vil gjøre arbeidsdagen enklere for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.  Trygdeetaten kan hjelpe din bedrift med å sette i gang med nødvendige tiltak, og i tillegg finnes det en egen tilskuddsordning for IA-bedrifter.

Arbeidstakere, arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende kan få tilrettelagt arbeidsplassen.  Dermed skal det være enklere å fortsette i jobben selv om du har nedsatt funksjonsevne.

I arbeidet med å gjøre arbeidslivet mer inkluderende er tilrettelegging av arbeidsplassen med mulighet for gode hjelpemidler et viktig tiltak.  For mange bedrifter kan en slik tilrettelegging virke som en dyr investering, men med hjelp fra hjelpemiddelsentralen, Aetat og ditt lokale arbeidslivssenter er det enklere for en bedrift å ta de nødvendige grepene.

Hvem kontakter du?
Arbeidstakere tar først kontakt med arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere som bedriftshelsetjenesten, verneombudet, tillitsvalg, trygdekontor eller arbeidslivssenter, for å få vurdert sin situasjon. 

Som selvstendig næringsdrivende tar du kontakt med trygdekontoret eller hjelpemiddelsentralen.  Her får du informasjon om fremgangsmåte og krav til dokumentasjon for din næringsvirksomhet.

Hvis du er på yrkesrettet attføring skal du ta kontakt med Aetat.

Hvem gjør hva?
Arbeidstaker er ansvarlig for å bidra og samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon ut fra muligheter og behov.

Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven ansvarlig for å gi ansatte det nødvendige utstyr for å utføre jobben, og å påse at utstyret ikke påfører arbeidstakeren helseskader. Dersom det er behov for tilrettelegging, skal arbeidsgiver utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstakeren.

Trygdeetaten sitt ansvar gjelder når behovet er varig, dvs. over 2 år. Tilrettelegging som er arbeidsgivers ansvar kan ikke finansieres av trygdeetaten.

Bedriftshelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten kan hjelpe arbeidstaker og arbeidsgiver med en funksjonsvurdering for å få behovet grundig vurdert før søknaden.

En arbeidsplassvurdering kan også kjøpes fra godkjente fysioterapeuter eller ergoterapeuter som trygdekontoret har avtale med.

Fra 01.01.05 kan også ergoterapeuter foreta arbeidsplassvurdering.

Hjelpemiddelsentralen er et ressurs- og kompetansesenter som kan bistå med veiledning /rådgiving. For IA-bedrifter kan arbeidslivssenteret hjelpe.

Eget tilretteleggingstilskudd for IA-bedrifter
Fra 2004 ble ordningen med tilretteleggingstilskudd videreført som et særordning for IA-bedrifter.  Tilretteleggingstilskuddet kan ytes til utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening. Det gis ikke tilskudd til kjøp av gjenstander, behandling, transport til og fra arbeidsplassen, eller til dekning av merutgifter til vikar/ekstrahjelp.

(21.2 2005)


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?