Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Manglende status for funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen har ennå ikke kommet med noen statusrapport for funksjonshemmedes arbeidssituasjon, og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon  (FFO) reagerer positivt på Stortingets kritikk av regjeringen for manglende oppfølging.

Stortinget vedtok at det skulle utarbeides årlige rapporter som viser funksjonshemmede vilkår og situasjon på arbeidsmarkedet.  Siden den gang har det blitt gjort lite fra regjeringen sin side, og kontroll- og konstitusjonskomiteen har på nytt kritisert regjeringen for manglende oppfølging.

-           FFO er godt fornøyd med at stortinget på nytt reagerer kraftig på regjeringens manglende oppfølging i denne saken. Dette er en sak FFO har jobbet for i mange år skal bli realisert, sier Jarl Ovesen, ass. generalsekretær i FFO.

For dårlig årsrapport
Allerede i 2003 ble de første klagene rettet mot regjeringen, og den gang ble det lovet at man i St.prp 1 (2004-2005) ville komme med den lovede oversikten.  Oversikten som ble utarbeidet er imidlertid ikke god nok, i følge flertallet i kommunalkomiteen.

Nå slår Stortinget på nytt fast at "de forutsetter at regjeringen følger opp Stortingets vedtak og kommer tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av vårsesjonen 2005."

-           FFO har tidligere i år sendt brev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen der vi ber de kritisere regjeringen for manglende oppfølging av vedtaket, og at departementet følger opp det Stortinget har bedt de om, sier Ovesen.

Lover flere tiltaksplasser
Regjeringen sier i en pressemelding at de vil forsterke satsningen på å få flere yrkes- og funksjonshemmede i arbeid.  For 2005 øker regjeringen antall tiltaksplasser med 2 150 til 24 650 plasser.  Dermed vil ca 50 000 yrkeshemmede få tilbud om tiltak i inneværende år.

Avklaring og utprøving av yrkeshemmedes arbeidsevne er en prioritert oppgave for regjeringen.
          Målet er å få flere yrkeshemmede over i ordinært arbeidsliv uten unødige forsinkelser. Erfaring viser at en periode i tiltak øker mulighetene for å lykkes i arbeidslivet. Mange i denne yrkesgruppen har vært borte en tid, og trenger slik trening, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

[Les artikkel hos FFO]
[Les pressemelding fra ASD]


Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?