Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forslag til ny arbeidmiljølov
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten lover et mer inkluderende arbeidsliv hvis regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov blir vedtatt.  Forslaget inneholder blant annet økt tilgjengelighet for midlertidige ansettelser, men strammere overtidssbruk.

-           Et inkluderende arbeidsliv og arbeidstakernes helse og sikkerhet er et overordnet hensyn i regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov. Forslaget skal bidra til et inkluderende arbeidsliv, samtidig som vi stimulerer til nyskapning og kreativitet, slik at enda flere får plass i arbeidslivet, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten under presentasjonen av ny arbeidsmiljølov.

Forslaget fra regjeringen ga i stor grad frislipp av muligheter for midlertidige ansettelser, men strammet samtidig inn overtidsreglene.  Fagforeningene som hadde ventet full frislipp, kunne derfor puste noe lettet ut.  Allikevel varsler LO kamp mot midlertidig ansettelser.

Midlertidig ansettelse
-           Det er med skuffelse jeg konstaterer at arbeidsminister Dagfinn Høybråten har valgt å overse kravene fra en samlet fagbevegelse når det gjelder midlertidige tilsettinger og stillingsvernet. sier LO-leder Gerd-Liv Valla i en kommentar til forslaget om ny arbeidsmiljølov.

Striden om midlertidig ansettelser står sentral i den nye arbeidsmiljøloven, der arbeidstakerforeningene mener rettighetene til deres medlemmer svekkes. Spesielt er de redd dette vil gå ut over de svakeste gruppene i arbeidslivet.
-           Det finnes ikke belegg for at midlertidige ansettelser er en inngangsport til arbeidslivet, snarere tvert i mot. For utsatte grupper som funksjonshemmede, innvandrere og ungdom vil innføring av kortidskontrakter øke faren for at disse blir kasteballer mellom useriøse arbeidsgivere, påpeker Valla.

Dagfinn Høyrbåten er svært uenig, og kaller forslaget et nødvendig grep for å tilpasse loven det moderne arbeidslivet.
-           Vi trenger en lov som er tilpasset dagens og morgendagens arbeidsliv. Tersklene inn til arbeids­livet må reduseres. Vi må legge bedre til rette for at kvinner og menn kan kombinere arbeid med omsorgsoppgaver hjemme, og vi må forsterke innsatsen slik at arbeids­livet ikke leder folk inn i langvarig uførepensjon, sier Høybråten

Mangler fleksibilitet
NHO stiller seg bak muligheten til å bruke midlertidige ansettelser, og mener dette vil gi unge arbeidstakere en bedre mulighet til å komme seg inn på arbeidsmarkedet.   Allikevel mener NHO at den nye loven mangler fleksibilitet.

-           NHO beklager at flertallsinnstillinger som var innbakt i Arbeidslivslovutvalgets innstilling, nå er trukket tilbake. Vi må konstatere at lovforslaget fra Regjeringen ikke gir det nødvendige rammeverk for fleksibilitet som både konkurranseutsatt sektor og resten av arbeidslivet i økende grad er avhengig av, sier adm. dir. i NHO, Finn Bergesen jr.

NHO mener blant annet at lovforslaget ikke gir gode nok vilkår for norske bedrifter til å klare seg overfor den stadig økende globaliseringen og den nye konkurransesituasjonen.
-           Regjeringen synes ikke i tilstrekkelig grad å ha tatt inn over seg hvilke utfordringer den nye arbeidsmiljøloven burde gitt svar på, sier Bergesen.

(26.2 2005)


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?