Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sterkt arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten er godt fornøyd med de siste tallene fra Aetat og Statistisk Sentralbyrå (SSB).  Jobbsøkere kan også se optimistisk på fremtiden, ettersom våren er rekrutteringssesongen fremfor noen. 

            Regjeringens finanspolitikk og samarbeidet med partene i arbeidslivet om inntektspolitikken har gitt gode bidrag til denne utviklingen. Etter en periode med ubalanser og problemer på arbeidsmarkedet, peker nå flere piler i riktig retning, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Ved utgangen av februar var det registrert 91.100 helt ledige arbeidssøkere, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av februar sank antall helt arbeidsledige og deltagere på arbeidsmarkedstiltak med 600 personer, justert for vanlige sesongvariasjoner.
-            Arbeidsmarkedet er fortsatt i bedring, selv om nedgangen i ledigheten i februar er noe lavere enn de foregående månedene. Ledigheten har de siste månedene gått ned innen både industri, bygg og anlegg og blant ingeniører, sier arbeidsdirektør Inger-Johanne Stokke.

Tid for rekruttering
Våren pleier normalt å være en god sesong for rekruttering av arbeidstakere.  I følge analysedirektør i Aetat Stein Langeland, lyses vel 60 prosent av stillingene ut i de første halvåret. 
          Mange store offentlige arbeidsgivere lyser ut stillinger om våren, blant annet søker skolene etter lærere fram mot høsten. Bedrifter ønsker å sikre seg dyktige studenter som avslutter studiene. I tillegg er det mange sommerjobber som lyses ut. Men den viktigste grunnen er nok at det lavere aktivitet i arbeidslivet sommerferien. De fleste ønsker å få unna en god del av rekrutteringsarbeidet før ferien, sier Langeland til Dagsavisen.

Siden høsten 2003 har ledigheten gått ned innen industri- og bygge- og anleggsyrkene. Innen industri er det blant annet klar nedgang i ledigheten for elektrikere, støpere, sveisere og platearbeidere. I bygge- og anleggsbransjen er ledighetsnedgangen størst for tømrere og snekkere.

For ingeniører og IKT-yrker har det vært nedgang i ledigheten siden starten av 2004. 
          Vi er inne i en konjunkturoppgang, med økt behov for personer innen bransjer som industri, bygg og anlegg, ingeniører og IKT-folk. Høyt privatkonsum gir også større etterspørsel etter folk innenfor service og varehandel, sier Langeland.

          Etter sommeren 2003 har virksomhetenes etterspørsel etter arbeidskraft tiltatt og antall sysselsatte personer har økt. Situasjonen i industrien og konkurranseutsatt sektor er også bedret. Nedgangen i sysselsettingen i offentlig sektor i 2003 ble snudd til vekst i 2004 og endelig ble reduksjonen i arbeidsledigheten tydelig gjennom høsten i fjor, sier Høybråten.

[Les artikkel hos dagsavisen.no]
[Se statistikk hos aetat.no]
[Les pressemelding fra ASD]

oks.com >books
oks.com >books=position:absolute;

Legg til kommentar

16. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?