Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Gledelige fraværstall
Del artikkelen med venner og kolleger

Sykefraværet fortsetter den gode trenden og nærmer seg IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon i forhold til 2001.  På et år er nedgangen på nær 25 prosent, og også det legemeldte fraværet synker.

-           Det er gledelig at sykefraværet ser ut til å fortsette å falle, men potensialet er fortsatt stort, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten i kommentar til sykefraværsstatistikken 4. kvartal 2004.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) kan melde om en sterk nedgang i fraværet.  Fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 falt sykefraværet fra 8,5 til 6,4 prosent. Det legemeldte fraværet gikk ned fra 7,4 til 5,5 prosent, mens det egenmeldte var 1,0 prosent begge kvartal.
- Vi ser nok en periode med kraftig fall i sykefraværet. Det er spesielt gledelig at det lange sykefraværet begynner å falle, sier trygdedirektør Arild Sundberg.

IA virker
Den prosentvise nedgangen fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 var 25 prosent. Sammenlignet med 4. kvartal 2001, året da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått, var den prosentvise nedgangen på 15 prosent.

Effektene kommer av et langsiktig arbeid med sykefravær, og trygdedirektøren mener IA-konseptet nå viser resultater.
-            Fokuset på inkluderende arbeidsliv og sykefraværsarbeid har virket i hele arbeidslivet, ikke bare blant dem som har inngått IA-avtale. Dette er også forsterket av lovendringen fra i fjor sommer da aktivitetskravet for sykepenger ble innført, sier Sundberg.

Han får støtte fra NHO og LO, som begge mener at dagens tall bør få regjeringen til å trekke tilbake forslaget om økt arbeidsgiverperiode.
-           Dette viser at IA-arbeidet i bedriftene virker. Det viser også at vi ikke trenger den planlagte endring av sykelønnsordningen som er vedtatt. Det er helt unødvendig. Vi oppfordrer derfor Regjeringen nok en gang til å gå tilbake på denne endringen, sier Bergesen.

-           Det er all mulig grunn til å gi ros til tillitsvalgte og arbeidsgivere som i større grad bryr seg om den syke og tilrettelegger for tilpasset arbeid. IA-arbeidet viser at høyresidens politikk om kutt i sykelønn har spilt fallitt. Folk blir ikke friskere av kutt i sykelønna, de blir kun fattigere, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

Nedgang i alle næringer
Størst nedgang har det vært innenfor industri og bergverksdrift, fra 8,7 til 6,3 prosent, og i bygg og anlegg, fra 8,9 til 6,5 prosent. Disse næringene hadde stor nedgang også forrige kvartal. I helse- og sosialtjenester gikk fraværet ned fra 11,1 til 8,5 prosent. Dette er en kraftig nedgang i prosentpoeng, men mindre enn gjennomsnittet hvis vi tar det høye sykefraværsnivået i næringen med i betraktning. Nedgangen var minst i finansiell tjenesteyting, fra 6,2 til 4,8 prosent, og i undervisning, fra 7,9 til 6,3 prosent.

-           Enkelte bransjer har en nedgang på rundt 20 prosent lavere fravær sammenlignet med 2001 da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått, mens andre har et lite stykke igjen. Sykefraværet er fortsatt høyt i Norge, og vi har store utfordringer i forhold til å inkludere stadig flere i arbeidslivet, sier trygdedirektøren.

[Se tallene hos SSB]
[Les pressemelding fra ASD]
[Les pressemelding fra Trygdeetaten]
[Les pressemelding fra LO]
[Les pressemelding fra


Gledelige fraværstall

18. mars, 2005

Stein

Endelig viser fraværstallene gode tall. De to siste rapportene har vært svært positive!! Oppfordrer alle til å stå på videre. :)

Det nytter!!

18. mars, 2005

Silje A.

Hei! Leste akkurat på idebanken sine nettsider om Bakhuset i Nord-Norge som har hatt kjempenedgang i fraværet. Viser at det nytter å arbeide med fravær. Folk blir friskere! http://www.idebanken.org/default.asp?show=art&artID=1376&exp=25

Gratulerer IA

18. mars, 2005

PI

Alle sammen som arbeider med IA fortjener en stor kake i dag. Syns tallene taler sin klare tale :) og nå må regjeringen slutte med det tulle om å endre fraværsordningen.

Gledelige fraværstall

19. mars, 2005

Arve

Det er helt sikkert et kjempepotensiale igjen ennå, og Høybråten kan mene mye og rart. Uansett kommer vi ikke unna at arbeidet som er blitt gjort de siste årene har vært kjempebra og med innsats og vilje som ikke har noe sidestykke i norsk fraværspolitikk. Arbeidslivssentrene har vært kjempesmart og gjort ting enklere, spesielt for små bedrifter. Jeg er helt enig: stå på videre!

:)

21. mars, 2005

Stine

Hei! Fortsett det gode arbeidet!! Det inspirerer oss alle.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?