Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsmiljølov på høring
Del artikkelen med venner og kolleger

NHO etterlyser større fleksibiletet i den nye arbeidsmiljøloven, og viser til en undersøkelse der 3 av 4 bedrifter ønsker å ansette midlertidig.  FFO raser og kaller regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov ekskluderende.

 

-           Det er positivt at lovforslaget bygger videre på det gode arbeidet som gjøres rundt på mange virksomheter for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Samtidig må lovverket være innrettet slik at det fremmer verdiskaping i Norge. Dette perspektivet må komme klarere frem i en ny arbeidsmiljølov, sier adm. dir. i NHO, Finn Bergesen jr.

 

Større fleksibilitet

NHO etterlyser en smidigere arbeidsmiljølov som er bedre tilpasset den stadig skiftende arbeidslivet.  Det må være rom for å finne løsninger på den enkelte arbeidsplassen, mener NHO.

 

For å oppnå et mer fleksibelt arbeidsliv er tilgangen til midlertidige ansettelser viktig.  NHO støtter regjeringens forslag som gir rom for midlertidige ansettelse i 12 måneder for alle virksomheter.

- Utvidelse av adgangen til midlertidige ansettelser er av spesielt stor betydning for mindre bedrifter. Samtidig må bedriftenes adgang til sesongarbeid presiseres i loven, sier Finn Bergesen jr.

 

En undersøkelse gjort av NHO blant sine medlemsbedrifter viser at hele 3 av 4 bedrifter ønsker å ansette midlertidig. 

Dette viser at det er en vilje til å få flere inn i arbeidslivet og at man er villig til å tilby en midlertidig jobb dersom man ikke er helt sikker på at man kan tilby noe fast. Dette er en positiv ting, sier NHO-direktør for arbeidsliv, Sigrun Vågeng.

 

Ekskluderende

Fellesorganisasjon for Funksjonshemmede (FFO) er sterkt uenig med NHO, og raser mot regjeringens forslag om utvidet tilgang til midlertidig ansettelser.  I følge FFO vil de foreslåtte endringene gjøre det vanskeligere for funksjonshemmede, både i å komme seg inn på og å delta i arbeidsmarkedet.

-            Resultatet vil raskt kunne bli at enda færre funksjonshemmede deltar i arbeidslivet, skriver FFO i sin høringsuttalelse.


Samtidig var FFO positive til forslaget i den nye arbeidsmiljøloven om vern mot diskriminering av funksjonshemmede i arbeidsliv. Forslaget er riktignok en videreføring av dagens bestemmelser.

 

[Les pressemelding fra FFO]
[Les pressemelding fra NHO]

[Les artikkel hos NHO]

=position:absolute;top:-

Arbeidsmiljølov på høring

21. april, 2005

Leif V.

En sen melding fra meg, men: Dette er jo den typiske drakampen mellom to parter som står på hver sin side. NHO kjemper for bedre bedriftsvilkår, FFO for tryggere muligheter for sin medlemmer. Samtidig er det forskjellen på en sosialistisk og borgerlig politikk. Der den sosialistiske ville kjempet for felleskapet (og hørt på FFO), velger den borgerlige og lytte til markedskrefter (og NHO). Slike klare forskjeller bør bli en viktig del av valgkampen. Mener forøvrig at arbeidsmiljøloven er blitt bedre med de nye presiseringene av diskriminerings-paragrafen. Midlertidige ansettelser har både plusser og minuser...

Nei til midlertidig ansatte

22. april, 2005

Rune

Dette blir helt feil. Midlertidig ansatte vil gjøre det vanskeligere for folk å få den trygghet et arbeid skaper. Det vil fort ende opp med de som har arbeid, og de som er på vandring hele tiden. Slik jeg ser det gir det kun mye usikkerhet i å ikke ha noe avklart arbeidsforhold over lengre tid.

Midlertidig ansatte nødvendige

22. april, 2005

Rolf

For alle bedrifter vil det i perioder være nødvendig å ansette en ekstra person. Dette kan være i forbindelse med økte ordrer eller vanlige sesongvariasjoner. I slike tilfeller må det være mulig å ansette midlertidig. På litt lengre sikt kan en slik midlertidig ansatt bli fast ansatt. Dette er positivt!

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?