Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Idédugnad for seniorpolitikk
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten søkte råd for en ny seniorpolitikk under en idédugnad for stortingsmelding om seniorpolitikk. Utgangspunktet er at seniorer er en ressurs for bedriftene og samfunnet.

 

Idédugnaden skulle gi regjeringen innspill for en ny stortingsmelding som skal omhandle deres satsning på seniorpolitikk i årene fremover.

-            Fokuset vil være på hvordan myndighetene kan bidra til å sikre høy deltakelse for eldre arbeidskraft i det ordinære arbeidsmarket. Vi vil se på forhold som bidrar til å holde eldre i arbeidslivet, men også på hva som kan føre til utstøting, så Høybråten i sitt innlegg under dugnaden.

 

Han advarte samtidig om at det høye velferdsnivået kan føre til at mange velger å trekke seg ut fra arbeidslivet.  For mange vil det være fristende å bruke tiden på andre aktiviteter som kan være mer fristende enn arbeid.

 

Holdninger til seniorer

-            Seniorpolitikk handler mye om å endre holdninger. Dessverre er det grunn til å tro at mange arbeidsgivere har negative holdninger til eldre arbeidstakere, kanskje ut fra en forstilling om at senioransatte er mindre produktive. Da er det verdt å påpeke at en generell antagelse om lavere produktivitet ikke støttes av forskningen som er gjort på dette, selv om dette kan gjøre seg gjeldene for særlig fysisk krevende arbeid, forklarte Høybråten.

 

Analyser gjort av ECON viser at virksomheter med en sunn seniorpolitikk har seniorer som ønsker å arbeide lenge.

-            Betydelige alderssvekkelser som fører til tap av arbeidsevne, opptrer først lenge etter yrkesaktiv alder for de fleste, understreket ministeren, og oppfordret hver enkelt arbeidsplass til å opprettholde et arbeidsliv med høy seniorandel.

 

Behov

Ikke bare de eldre har godt av å stå i arbeidslivet lenge, men også samfunnet sett under ett nyter godt av å ha en høy seniorandel.  Den demografiske utviklingen tilsier at det i nær fremtid vil bli en høyere andel seniorer, noe som vil føre til større utgifter til pensjon. 

 

Også OECD påpeker dette i sine rapporter, og advarer mot at den lave yrkesdeltakelsen blant eldre bremser den økonomiske utviklingen.  OECD’s hovedkonklusjon er at en bred strategi er nødvendig for å fremme høy yrkesaktivitet blant seniorene.

 

-           Enhver form for diskriminering er uønsket. Det gjelder også aldersdiskriminering. Derfor har vi skrevet dette inn i Arbeidsmiljøloven. Eldre arbeidskraft bør ha like stor rett som yngre til å utnytte sine evner og anlegg gjennom deltakelse i produktivt arbeid. Arbeid øker også inntekt og motvirker fattigdom, sa Høybråten.

 

Stortingsmelding (28.4 2005)


Forsømt

29. april, 2005

Jostein

Det er liten tvil om at seniorpolitikken i de fleste bedrifter er en forsømt sak. Få bedrifter har en konkret seniorpolitikk. At regjeringen og myndighetene nå får en, er veldig positivt!

Kjempesmart

29. april, 2005

Reidun

Syns det er utrolig bra å samle alle involverte til en slik idedugnad. Alternativet er at regjeringen avgjør alt over en kaffekopp ved kongens bord ;) Veldig enig i at det kan gjøres MYE mer for seniorene i arbeidslivet... de har masse og gi, og har alt for mye erfaring til å gå rundt arbeidsledige.

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?