Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabilt arbeidsmarked
Del artikkelen med venner og kolleger

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Aetat viser et stabilt arbeidsmarked, der antallet arbeidsledige og sysselsatte er tilnærmet uendret.  Samtidig viser en undersøkelse gjort på absentia.no at 3 av 10 vurderer å skifte arbeidsplass.

Antallet arbeidsledige i februar gikk marginalt opp sammenlignet med på samme tid i fjor, ifølge SSB.  Fremdeles er over 100 000 arbeidsledige viser tall fra SSB.

Etter en periode med negativ utvikling fra våren 2002, har sysselsettingen siden sommeren 2003 økt mer eller mindre kontinuerlig. I februar i år steg tallet på sysselsatte med 1 000 fra november i fjor, noe som er klart innenfor feilmarginen til endringstallene i arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). Sysselsettingen kan fremdeles være inne i en stigende trend, men bildet er ikke like tydelig som det har vært tidligere.

Aetat: Liten nedgang i arbeidsledigheten
Ved utgangen av april var det registrert 84.800 helt arbeidsledige, noe som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av april sank antall helt arbeidsledige og deltagere på arbeidsmarkedstiltak med 1.100 personer, justert for vanlige sesongvariasjoner.

-            Arbeidsledigheten avtar mest blant ingeniører, ansatte i industrien og blant lærere, sier analysedirektør Stein Langeland.

Nordmenn mest lojale
En undersøkelse gjort på absentia.no viser at 3 av 10 vurderer å skifte arbeidsplass.  Dette bekrefter en tidligere undersøkelse gjort av StepStone, der nordmenn kommer ut som mest lojale av arbeidstakere i Skandinavia.

Vurderer du å skifte arbeidsplass?

Trenden har de siste årene vært at man har byttet jobb stadig oftere.  En undersøkelse Opinionen gjorde for vikarbyrået Manpower bekrefter dette, og viser at 44 prosent av arbeidstakerne har byttet arbeidsplass i løpet av de siste fire årene.  I løpet av år 2006 tror man at det samme tallet vil være over 50 prosent.

[Les pressemelding fra SSB]
[Les pressemelding fra Aetat]

a>
href=http:/

Legg til kommentar

09. desember, 2022
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?