Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer til alle
Del artikkelen med venner og kolleger

Med økt satsning på alt fra innovasjon og nyskapning til funksjonshemmede i arbeidslivet og kampen mot fattigdom, favner regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett svært mange.

Regjeringen flytter på store poster i sitt reviderte nasjonalbudsjett, og svært mange vil kunne merke endringene hvis forslaget blir godkjent i Stortinget. 

Økt satsning på funksjonshemmede
I tråd med IA-avtalens tredje delmål øker regjeringen bevilgningene til arbeid for et mer inkluderende arbeidslive. Regjeringen foreslår 37 mill. kroner til en ytterligere opptrapping av arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede i 2005. Antallet tiltaksplasser blir utvidet med 300 i annet halvår. I tillegg styrkes Aetats arbeid med denne gruppen.
-           Mange har behov for mer omfattende bistand og hjelp enn andre for å komme i og forbli i arbeid. Derfor må velferdsordningene i større grad innrettes mot at helsetjenester, rehabiliteringstiltak og sosialpolitiske tiltak går hånd i hånd med kvalifisering og arbeidsrettede tiltak, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

I tillegg ønsker regjeringen å styrke tiltakene for å oppnå likestilling og aktiv deltakelse for funksjonshemmede barn, og foreslår 6,2 millioner kroner ekstra til arbeidet i 2005.

100 millioner kroner for å styrke tiltak mot fattigdom
Regjeringen foreslår å styrke satsningen på målrettede tiltak for utsatte grupper med 100 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dette kommer i tillegg til 340 millioner kroner som er bevilget for 2005. Det betyr at det totalt er bevilget 440 millioner kroner i 2005.

-           Det overordnede målet for arbeids- og sosialpolitikken er å sikre sosial og økonomisk trygghet for enkeltmennesket, skape nye muligheter for personer som har falt utenfor og legge til rette for aktivitet og deltakelse for alle. Dette målet gjelder generelt, men også spesielt i arbeidet med å forebygge og hjelpe personer ut av fattigdom, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.

Mer til innovasjon og nyskaping
I tillegg ønsker regjeringen å gi nyetablerte større muligheter til utvikling av nye produkter og tjenester.  Skattefunnordningen blir utvidet til ulønnet arbeidsinnsats, det gis 15 millioner ekstra til reiselivsnæringene og 15 millioner ekstra til innovasjon og nyskapning det landsomfattende innovasjonsnettverket til SIVA

-           I SIVAs innovasjonsnettverk blir det hvert år etablert om lag 200 nye kunnskapsintensive bedrifter.  For å bidra til at dette tallet skal bli enda høyere, legger regjeringen til rette for at næringslivet i større grad skal prioritere forskning, innovasjon og nytenking, sier nærings- og handelsminster Børge Brende.

[Les pressemelding fra ASD] (Vil ha flere yrkeshemmede ut i arbeidslivet)
[Les pressemelding fra ASD] (100 millioner til å styrke tiltak mot fattigdom)
[Les pressemelding fra NHD] (Mer til innovasjon og forskning)

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >booksx;> (20.5 2005)

Mer til alle?

20. mai, 2005

Synne

Er spent på om dette virkelig ender opp som "mer til alle"... er redd også dette bare er ett litt dårlig kamuflert agn for å kapre velgere. Synes ikke dagens regjering har klart å holde en god nok sosial profil, og mener fordelingsprofilen i de fleste tilfeller burde vært anerledes.

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?