Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Enige om pensjonsreform
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige med regjeringen om et nytt pensjonssystem. Det skal lønn seg å jobbe lenger, og samtlige arbeidsår skal gjelde.

 

-           Det nye pensjonssystemet er mer rettferdig enn dagens system, og det har en langt bedre kvinneprofil og lavlønnsprofil. Med den nye folketrygden har vi sikret trygghet for pensjonene i framtida, sier Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg.

 

Han får støtte fra arbeids- og sosialmininster Dagfinn Høybråten og finansministert Per Kristian Foss, som mener den nye pensjonsordningen skaper en god balanse mellom fordeling og belønning av arbeidsinnsats.

-            Gjennom forliket har framtidige pensjonister fått trygghet for at pensjonsløftene vil holdes. Det nye pensjonssystemet vil, som i dag, være en offentlig pensjons­ordning med en god fordelingsprofil. Samtidig vil det framtidige pensjonssystemet stimulere til arbeidsinnsats. Det gjør pensjonssystemet mer robust, sier de to statsrådene i en kommentar til pensjonsforliket.

 

-           Med den nye folketrygden får store arbeidstakergrupper høyere pensjon enn de ville fått med dagens system, sier Stoltenberg. 

 

Han viser til en rekker grupper som kommer bedre ut med den nye ordningen:

-                      Det blir færre minstepensjonister.

-                      De som har hatt lite eller ingen inntekt, skal fortsatt sikres en pensjon på nivå med dagens minstepensjon.

-                      Omsorgsarbeid skal gi pensjonsopptjening, samtidig som arbeidsinnsats skal premieres.

-                      Vernepliktige får pensjonsopptjening, og studenters pensjonsopptjening skal utredes.

 

-           Dette betyr at de aller fleste kommer bedre ut enn med dagens system, understreker Stoltenberg. 

 

Bærekraftig avtale

Målet for pensjonsreformen var å skape en bærekraftig ordning. Ved å regulere pensjonsutbetalinger med et snitt av lønns- og prisvekst, vil pensjonene øke moderat i tiden fremover.  Dette sikrer at presset på skattebetalerne blir noe mindre.  I tillegg vil det innf&oslas


Hvorfor AFP?

20. mai, 2005

Reidar

Jeg ser få grunner til videreføring av AFP nå som de også innfører levealdersjustering. Da vil jo dem som velger å gå av tidlig bli straffet med lavere pensjon, basert på forventet levealder eller antall år som pensjonist... Syns forliket inneholder mange gode trekk, som å kombinere lønn/prisvekst for å finne vekst i pensjon, samt gode vilkår for minstepensjonister og kvinner som har hatt mange omsorgsår hjemme.

Viktig med AFP

20. mai, 2005

Anne

Til slutt er det viktig for mange med muligheten med AFP. AFP gir sjansen til å gå av noe før pensjonsalder og allikevel få en ok pensjonsavtale. Tror også at flere har økonomisk mulighet for å gå av med tidlig pensjon etter å ha arbeidet godt i 40 år. Og da fortjener man å kunne velge avslappende dager!

Enige om pensjonsreform

22. mai, 2005

Jostein

Utrolig viktig at man nå har blitt enige om en pensjonsordning. Det gir folk muligheten til selv å ta de valg som er nødvendige for at de skal få en god pensjonstid.

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?