Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Helsefremmende arbeidsplasser
Del artikkelen med venner og kolleger

For første gang i Norge vil det i år bli arrangert en nasjonal konferanse som vil ta opp problemstillinger og løsninger ved en helsefremmende arbeidsplass.  Det sentrale mål for konferansen er å utarbeide en nasjonal erklæring om helsefremmende arbeidsplasser.

Konferansen arrangeres av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i samarbeid med NHO, LO, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

Helsefremmende arbeidsplasser bygger videre på Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.  Fokus er rettet mot å skape et arbeidsliv som tar de ansattes behov mer på alvor og som legger til rette for at alle kan trives på arbeidsplassen.  Man vil utvikle framtidens arbeidsplasser med et godt arbeidsmiljø som det sentrale virkemiddel.

Videreutvikling
Konferansen vil ikke revolusjonere måten man arbeider på i Norge.  Man vil bygge videre på systemer og ordninger som allerede er godt innarbeidet i det norske arbeidslivet.  Forebygging av skader og ulykker og HMS (helse, miljø og sikkerhet) er grunnelementer på en helsefremmende arbeidsplass.  

Tidligere har tiltak på jobben stort sett dekket fysiske problemer og behov.  Ergonomi ved arbeidsplassen ble viktig for å forhindre muskell og skjelettlidelser.  Det siste tiåret har imidlertid vist at det også må satses like mye på det psykososiale arbeidsmiljøet.  Stadig flere sykemeldes på grunn av problemer med sykdommer relatert til det psykososiale som arbeidspress og kommunikasjonsproblemer.

Inkluderende arbeidsliv sentralt
Partene i arbeidslivet og myndighetene gikk inn en avtale om et mer inkluderende arbeidsliv.  Her ville man oppnå bedre forståelse for folks arbeidsevne og fokusere på muligheter i stedet for begrensninger.  Dette handler om å skape helsefremmende arbeidsplasser og derfor står dette sentralt under konferansen og de stiller også som medarrangører.

Mye erfaring i utlandet
Norge er på en del områder fremdeles langt bak mange land når det gjelder arbeid rettet mot å skape et sunnere arbeidsmiljø.   ”Health Promotion” er blitt oversatt til ”helsefremmende arbeid” og har vært et begrep som har blitt brukt siden 60 tallet.  Verdens helseorganisasjon var blant de første til å sette lys på denne problemstillingen, noe som endte i den første internasjonale HP konferansen i 1986 holdt i Ottawa.  Strategier og tanker derfra har siden blitt bearbeidet og i EU har man nå dannet et nettverk for Workplace Health Promotion.

Lillestrøm-erklæringen
Deltakerne på HEFA-konferansen vil alle bli inkludert i arbeidet for å oppnå en erklæring for helsefremmende arbeidsplasser. Ved hjelp av deltakerstyrte prosesser der diskusjoner og arbeid i grupper er viktig vil man få utnyttet kompetanse og erfaring fra alle som er tilstede under konferansen.  En arbeidsgruppe satt sammen av partene i arbeidslivet og myndighetene vil utvikle deltakernes tanker og ideer før man ved avslutningen vil konkludere med Lillestørm-erklæringen.

title><

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?