Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny velferdsetat vedtatt
Del artikkelen med venner og kolleger

Etableringen av den nye arbeids- og velfersetaten ble vedtatt av Stortinget, og allerede neste høst vil den nye etaten være en realitet.  Den nye etaten skal erstatte dagens Aetat og Trygdeetaten.

 

-           Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad, lover arbeidsdirektør Inger Johanne Stokke og trygdedirektør Arild Sundberg.

 

Den nye etaten har støtte fra alle partier i Stortinget, som ønsker en bedre samkjøring mellom de to etatene.  Spesielt ønsker man å unngå at brukere skal falle mellom to stoler, og ikke få noe tilbud som hjelper dem tilbake i arbeidslivet.

 

Arbeidsdirektør Stokke og trygdedirektør Sundberg er begge enige i at et samarbeid mellom de to etatene vil komme brukerne til gode.

-           Veien til arbeid skal bli kortere og brukerne skal oppleve at tjenestene blir bedre og lettere tilgjengelig, sier Stokke.

-           Vi har gode erfaringer med at den formen for samarbeid reformen legger opp til, gir resultater for brukerne, sier Sundberg.

Med vel 16 000 ansatte og en forvaltningskapital på over 250 milliarder årlig, vil etaten ha ansvaret for sosial- og arbeidsstønad. Økonomisk sosialhjelp vil være et minimum, og målet er at brukerne får bedre hjelp til å komme ut i arbeid og aktivitet.

 

FFO positive

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ønsker de nye endringene velkommen.  De lover sine medlemmer at de skal stå klare til å hjelpe i den omstillingsperioden som kommer, slik at alle sikres en god hverdag.

-           FFO kan ikke bare delta i prosessen for å sikre at resultatet til slutt blir best mulig.  Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene er helt sentrale aktører for flere hundretusen brukere hver eneste dag. For FFO er det derfor avgjørende at disse tjenesteyterne har et så godt og helhetlig tilbudet overfor brukerne også i en omstillingsperiode, understreker FFOs generalsekretær Liv Arum.

 

Etableres neste høst

Stortinget vedtok to tillegg til Regjeringens forslag, hvor Stortinget ber Regjeringen sikre at det utarbeides en plan for samlet kompetanseutvikling, og at Regjeringen må sikre tilstrekkelige ressurser til kompetansehevende tiltak i forbindelse med etableringen av en slik ny arbeids- og velferdsetat.

-           Etter en flerårlig diskusjon om organiseringen av velferdstjenestene er det svært positivt at vi har et mandat med så bred forankring i Stortinget. Det er også avgjørende at reformen innebærer et kompetanseløft, slik Stortinget har understreket, sier Sundberg.

-           en nye arbeids- og velferdsforvaltningen skal bli bedre enn summen av dagens etater. Nå er muligheten tilstede for å skape noe helt nytt til beste for brukerne, sier Stokke.

Den nye etaten skal være etablert neste høst og alle arbeids- og velferdskontorene skal være på plass i løpet av neste femårsperiode.

[Les pr


Smart med samkjøring

05. juni, 2005

Hilde

Utrolig lurt å prøve å samkjøre de etatene som arbeider med de samme menneskene. Det er altfor mange eksempler på de som havner mellom to stoler. Forhåpentligvis blir dette bedre nå.

Ny velferdsetat vedtatt

08. juni, 2005

Linn

Enig med deg Hilde (og da også enig med politikere og byråkrater?). Kjempesmart med samkjøring. Dette tror jeg alle vil tjene på!

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?