Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Seniorpolitikk et gode
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten ønsker å endre folks holdninger til eldre på arbeidsplassen.  Det samme vil LOs nestleder Roar Flåthen som er lei av at det er de eldre som mister jobben i omstillingsprosesser.

 

Den demografiske utfordringen Norge har endt i en pensjonsreform der de man må stå lenger i arbeidslivet for å få full pensjon.  Men, dette er kun et av virkemidlene som kan settes i gang for å sikre at seniorene står lenger i arbeid. 

 

-           Det er en rekke myter og fordommer rettet mot eldre arbeidstakere som må brytes. Det gjelder blant annet myten om at eldre arbeidstakere er mindre produktive og at de er mest opptatt av fritid. Fordommer og myter bidrar til å stigmatisere eldre arbeidstakere som gruppe. Et effektivt virkemiddel i kampen for å bryte fordommer og myter er kunnskap, sa arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten under Senter for Seniorpolitikk (SSP) sin konferanse.

 

Holdninger

-           En viktig del av seniorpolitikken handler om å endre holdninger. Dessverre er det grunn til å tro at mange arbeidsgivere har en forstilling om at seniormedarbeidere er mindre produktive, eller i stor grad har behov for tilrettelegging av arbeidsplassen. Dette er en myte som jeg vil sette spørsmålstegn ved, sier Høybråten.

 

LOs nestleder Roar Flåthen sier til LOnytt at omstillingsprosesser favoriserer de unge.  Men, det er som et resultat av dårlige holdninger og fordommer.

            Omstillinger er en del av livet, også arbeidslivet. Vi ser det overalt, i både privat og offentlig sektor. Men mennesket blir ofte borte i omstillingsdebatten. Det kan virke som om de lederne som får beste karakter er de som nedbemanner raskest, ikke de som evner å skape. Slik kan vi få et arbeidsliv der det bare er plass til de unge og sterke, mens de eldre ikke får noe annet tilbud enn sluttpakker. Men hvis vi vil satse på seniorpolitikken, er dette en helt gal vei å gå, understreker Flåthen.

 

Også arbeids- og sosialministeren tror de eldre blir urettferdig stigmatisert i arbeidslivet.

-           Det å bli gammel behøver ikke bety at man er mindre produktiv. Å senke resultatkravene til seniorer vil bidra til en uønsket stigmatisering. Seniorene bør møtes med de samme krav til produktivitet og tilstedeværelse som arbeidstakere ellers, sier han.

 

Styrket lovverk

IA-avtalen er en viktig videreføring av myndighetenes seniorpolitikk, og et godt bidrag til å styrke arbeidsgiveres plikt til å tilrettelegge virksomheten for de eldste.  Allikvel tror Flåthen det vil være lurt med en ytterligere styrking av lov- og avtaleverket for å sikre de eldres interesser i norsk arbeidsliv.
          Vi må se på alle slike muligheter. Men det viktigste er og blir kampen for at det skal være arbeid til alle. Den oppgaven har jeg ingen tro på at dagens regjering kan løse. Også for seniorpolitikkens skyld, trenger vi et regjeringsskifte til høsten, si


Seniorpolitikk et gode

07. juni, 2005

Anne

Holdninger og fordommer er vanskelig å endre, men at arbeidsgivere ser på ungt pågangsmot som bedre enn gammel erfaring og visdom er for meg vanskelig å forstå. Pensjonsreformen mener jeg forøvrig er et nødvendig onde...

Seniorpolitikk et gode

08. juni, 2005

Linn

For meg virker det som om det blir gjort mye godt arbeid for seniorene i arbeidslivet fra myndighetenes side. Det tilrettelegges og man innfører relger/lover/prosjekter som IA-avtalen og lov mot diskriminering. Er det hos arbeidsgiverne det stopper?

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?