Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ny seniorpolitikk
Del artikkelen med venner og kolleger

Seniorrådet ønsker lavere arbedsgiveravgift for arbeidstakere over 55 år.  I tillegg ønsker man å fjerne den øvre aldersgrense på 70 år, som man mener er diskriminerende.

Statens Seniorråd gav arbeids- og sosialminster Dagfinn Høybråten sin konklusjon på endringer i seniorenes arbeidsdag.  ”Ny seniorpolitikk – en handlingsplan for aktiv hverdag” heter planen fra Seniorrådet.
-           Den eldre andelen i befolkningen øker raskt. Vi over 50 år utgjør nå en tredjedel av befolkningen. Og flere vil vi bli. Noen ser på det som et problem. Vi ser på det som en mulighet! Seniorbefolkningen representerer et potensial av kunnskapsrike og engasjerte mennesker, sier leder for Seniorrådet Astrid Nøklebye Heiberg.

Aktiv hverdag
Seniorrådet ønsker å flytte fokus fra pensjonisten som utdyper seg i sine hobbyer til den aktive senior som bidrar i samfunnet. 
-           De fleste bor i egen bolig, også når de er over 80 år, og ikke på sykehjem som en kan få inntrykk av når en leser dagspressen. De fleste har faktisk heller ikke behov for hjelp før etter fylte 80 år. Statens seniorråd har derfor lagt fram en handlingsplan som tar opp forhold som angår flertallet av dagens seniorer, nemlig deltakelse og innflytelse, arbeidsliv, kultur, bolig og fysisk aktivitet, sier Heiberg.

Ettersom andelen eldre øker kraftig, mener Seniorrådet at dette også må speiles i de politiske organer.  I dag er det svært få politikere i 60 og 70-årene noe som skaper en demokratisk skjevhet, der de eldre er underrepresentert.  Seniorrådet sammenligner dette med kvinnenes situasjon frem til 70-tallet, og anbefaler politiske partier til å rekruttere eldre.

Opphev aldersgrensen
Selv om kun en tredel i alderen 65-66 år arbeider, understreker rådet at det er flere som ønsker å arbeide.  Noe av årsaken til at mange allikevel slutter kan være holdninger til pensjonering i samfunnet.
-           Mange seniorer går ut av arbeidslivet før fylte 67 år, frivillig eller ufrivillig. Kun rundt en tredel av seniorene i alderen 65-66 år er i arbeid. Mange er slitne etter et langt yrkesliv og har behov for å gå av. Men mange har også lyst til å jobbe lengre, det er imidlertid ikke vanlig at de eldste eldre er yrkesaktive i Norge. Finnes det fortsatt en underliggende holdning i samfunnet om at seniorene bør slutte; trekke seg tilbake og slippe de unge frem, spør Heiberg. 

Heiberg mener derfor at arbeidslivet i større grad må legge til rette for arbeidstakere over 67 år.  Dette vil skape flere arbeidsplasser enn det tar. Spesielt må aldersgrensen på 70 år fjernes for å gi eldre muligheten til å stå i arbeid så lenge man ønsker.
-            Statens Seniorråd mener at dagens øvre aldersgrense på 70 år er diskriminerende og må oppheves. Det er rent formynderi at vi ikke selv kan avgjøre hvor lenge vi ønsker og orker å bidra i yrkeslivet. Når politikerne mener at vi alle må jobbe lengre i fremtiden, er det et paradoks at noen blir tvangspensjonert, påpeker Astrid Nøklebye Heiberg.

Som et virkemiddel for å gjøre det enklere for arbeidsgivere og ansette eldre, mener Seniorrådet at arbeidsgiveravgiften må reduseres. I 2002 ble arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 reduserte med fire prosentpoeng.  Nå ønsker Seniorrådet å halvere avgiften, til et maksnivå på seks prosent for arbeidstakere fra 55 og oppover.

[Les Astrid Nøklebye Heiberg sin artikkel hos dagb


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?