Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedrer utsatte arbeidssøkeres muligheter for å få jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og sosialdepartementet sender i disse dager ut et forslag om endring i arbeidsmarkedstiltakene på høring. Departementet vil styrke avklaringen som skjer i forkant av attføringsløpet, ved å utvide antall tilbydere av avklaringstjenester og at det kan brukes mer tid på avklaringsarbeidet.

-            Hovedformålet med endringene i arbeidsmarkedstiltakene som nå er sendt ut på høring, er å bedre utsatte arbeidssøkeres muligheter for jobb innenfor ordinært arbeidsliv, sier statssekretær Kristin Ravnanger i Arbeids- og sosialdepartementet.

Departementet vil styrke avklaringen som skjer i forkant av attføringsløpet, ved å utvide antall tilbydere av avklaringstjenester og at det kan brukes mer tid på avklaringsarbeidet.

Videre foreslås det å opprette en langvarig lønnstilskuddsordning rettet mot arbeidssøkere med mer omfattende yrkeshindre. Formålet med ordningen er å styrke formidlingsarbeidet overfor grupper med usikre yrkesmessige forutsetninger. Alternativet for denne målgruppen vil i mange tilfeller være overgang til uførepensjon.

Departementet vil også øke og effektivisere bruken av oppfølgingstiltaket Arbeid med bistand ved at målgruppen for ordningen utvides til å omfatte alle arbeidssøkere med medisinske eller sosiale yrkeshindre. Man ønsker også å prøve ut nye måter å finansiere kjøp av oppfølgingstjenester.

Departementet ønsker også at det skal bli mulig å opprette varig tilrettelagte arbeidsplasser innenfor ordinært arbeidsliv. Formålet med ordningen er å kunne gi tilbud om dette på steder i landet hvor det ikke er etablert skjermede virksomheter, samt å gi flere uførepensjonister mulighet for å komme i jobb.

Arbeidet med å finne fram til bedre og mer effektive virkemidler for å få stønadsmottakere og arbeidssøkere ut i jobb vil bli fulgt opp i en egen stortingsmelding om arbeid og velferd som regjeringen planlegger å fremme våren 2006.

Kilde: odin.dep.no 

[Les pressemelding fra ASD]

f=http://bookmarksme.com >online book
x;>online bookx;>online bookx;> (30.6 2005)

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?